W IT specjaliści i menedżerowie znajdą pracę w obszarze oprogramowania

Polska gospodarka lepiej niż inne kraje radzi sobie ze spowolnieniem i widać wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia. Branża IT wciąż znajduje się w bardzo dobrej kondycji. 65% pracodawców z obszaru oprogramowania planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów w III kwartale tego roku, a tylko 10% zwalniać - wskazują najnowsze wyniki badania Antal Global Snapshot.

Antal International opublikował wyniki 14. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Prognozy dotyczące zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w na III kwartał 2013 roku wskazują, że zdecydowanie częściej badane firmy IT będą zatrudniać specjalistów związanych z oprogramowaniem (65%) niż osoby zajmujące się sprzedażą i obsługą sprzętu IT (49%).

"Wzrost zatrudnienia w obszarze oprogramowania jest spowodowany szybkim rozwojem technologii i dostosowywania go do potrzeb klientów. To generuje potrzebę rekrutacji specjalistów i menedżerów. W najbliższych kwartałach tendencja ta utrzyma się. Prym będą wiodły firmy dostarczające systemy szyte na miarę dla klientów z sektora komercyjnego" - zauważa Łukasz Pikuła, lider zespołu Antal IT Services.

Zobacz również:

W IT specjaliści i menedżerowie znajdą pracę w obszarze oprogramowania

Polska na tle innych gospodarek pod kątem planów zatrudnienia specjalistów i menedżerów w III kwartale wciąż zajmuje wysoką pozycję. Prześcigają ją sąsiedzi - Czechy i Słowacja (63%), a także kraje skandynawskie Dania (61%) oraz Norwegia (58%). Najmniejszy odsetek pracodawców chce zatrudniać w krajach na południu Europy - Hiszpanii, Portugalii oraz Włoszech. Już od kilku edycji badania niska dynamika zatrudnienia utrzymuje się w Niemczech - tylko 31% respondentów planuje rekrutacje pracowników średniego i wyższego szczebla, ale tylko 12% zwolnienia.

"Jako region Polska jest postrzegana, jako bardzo atrakcyjna lokalizacja i w związku z tym pojawiają się inwestycje w postaci zarówno zakładania nowych oddziałów zagranicznych firm, jak i intensywnego rozwoju tych, które już działają na polskim rynku, a świadczą usługi na rzecz zagranicznych spółek" - podkreśla Natalia Wyrwińska, lider zespołu Antal IT Services.


TOP 200