W IT nadal szukają specjalistów i menedżerów

63% pracodawców z branży IT-Oprogramowanie i 54% w branży IT-Sprzęt w Polsce zadeklarowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku - wynika z 11. edycji badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Sytuacja w branży IT bardzo dobrze odwzorowuje pozytywne tendencje ogólnopolskie. W całym kraju ponad połowa pracodawców zadeklarowała, że rekrutowali specjalistów i menedżerów w I kwartale tego roku.

Pod koniec 2011 roku 66% pracodawców z branży IT-Oprogramowanie i 71% z branży IT-Sprzęt zatrudniało specjalistów i menedżerów, a plany zatrudnienia specjalistów i menedżerów w I kwartale bieżącego roku deklarowało odpowiednio 66% i 83% przedsiębiorców. W rzeczywistości plany swoje zrealizował mniejszy odsetek pracodawców, szczególnie w obszarze IT-Sprzęt, gdzie jednocześnie korzystnie zmniejszył się odsetek respondentów zwalniających - z 21% do 13%. W obszarze oprogramowania odsetek pracodawców zwalniających wzrósł o 1 punkt procentowy do, cały czas niskiego poziomu, 12%.

Prognozy zatrudnienia w branży IT zaprezentowane w 11. edycji badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot, pokazują, że choć plany są nieco niższe, to dynamika zatrudnienia specjalistów i menadżerów w branży informatycznej nadal jest wysoka - poszukiwanie nowych pracowników w I kwartale 2012 roku deklaruje obecnie 63% pracodawców z branży IT-Oprogramowanie i 54% w branży IT-Sprzęt w Polsce. Specjaliści podkreślają, że sytuacja w branży IT bardzo dobrze odwzorowuje pozytywne tendencje ogólnopolskie. W całym kraju 58% pracodawców zadeklarowało, że rekrutowali specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku.

Zobacz również:

W branży IT prognozy zatrudnienia specjalistów i menadżerów na następny kwartał nadal są bardzo optymistyczne. W branży IT-Oprogramowanie w II kwartale 2012 r. 60 % pracodawców zamierza zatrudniać specjalistów i menadżerów, a w branży IT-Sprzęt 81% pracodawców ma takie plany.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200