W Grodzisku Mazowieckim powstało nowoczesne centrum danych do obsługi sieci mobilnych

Spółka Qumak zbudowała w Grodzisku Mazowieckim, na zlecenie SPV Grodzisk Sp. z o.o., jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie obiektów Mobile Switching Centre & Data Center (centrum danych obsługujące sieci mobilne). Będą z niego korzystać przede wszystkim firmy Polkomtel Sp. z o.o. oraz Cyfrowy Polsat S.A.

Mobile Switching Centre & Data Center (projekt o wartości prawie prawie 83 mln zł) pełni funkcję cyfrowej centrali telekomunikacyjnej oraz centrum przetwarzania danych. Inwestycja została zlecona przez SPV Grodzisk – spółkę powołaną specjalnie do realizacji tego przedsięwzięcia, odpowiedzialną za kompleksową realizację inwestycji.

Do głównych zadań realizowanych w Mobile Switching Centre & Data Center należy m.in. koordynacja połączeń pomiędzy użytkownikami, proces autoryzacji i uwierzytelniania abonentów oraz zestawianie dziesiątków tysięcy połączeń w celu szybkiego przesyłania danych. Ponadto w serwerowniach będą przechowywane oraz przetwarzane dane klientów firm Polkomtel i Cyfrowy Polsat.

Zobacz również:

Mobile Switching Centre & Data Center

Mobile Switching Centre & Data Center

W budynku o powierzchni całkowitej 6 850 m² Qumak wykonał klimatyzację precyzyjną, wykorzystującą jako czynnik chłodniczy wodę lodową oraz powietrze zewnętrzne. Ponadto w budynku zainstalowano szereg rozwiązań, które zapewniają możliwość analizy rozkładu temperatury powietrza, cyrkulującego w serwerowni. Dzięki tym rozwiązaniom centrum ma jeden z najniższych w Polsce współczynników PUE (współczynnik mierzący efektywność zużycia energii), co ma wpływ na znaczne obniżenie kosztów zużycia energii.

Kluczowe instalacje zbudowane zostały redundantnie (co oznacza, że podczas awarii pojedynczego urządzenia, do akcji włącza się automatycznie zapasowe), a ochronę pożarową zapewnia kompleksowy system składający się m.in. z systemu sygnalizacji pożaru, wczesnej detekcji dymu oraz gaszenia gazem (bezpieczny dla ludzi). Dodatkowo obiekt będzie w pełni zautomatyzowany dzięki systemowi zarządzania budynkiem (BMS).

Spółka Qumak podpisała jednocześnie umowę na obsługę serwisową obiektu. Wartość kontraktu to prawie 10 mln zł netto. Qumak przez kolejne 3 lata będzie odpowiedzialny za obsługę serwisową centrum danych.


TOP 200