W Gdańsku powstaje archiwum danych akustycznych

W ogromnym cyfrowym archiwum Instytutu Morskiego będą przechowywane dane akustyczne pozyskiwane podczas badań morza.

Do ich udostępniania posłuży powstająca platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku - BalticBottomBase (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Jedną z kategorii gromadzonych informacji są dane akustyczne zbierane przez aparaturę zainstalowaną na specjalizowanym statku badawczym R/V Imor lub w autonomicznych i zdalnie sterowanych pojazdach podwodnych. Dane takie wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa prowadzące na morzu inwestycje, np. układanie kabli podwodnych, rurociągów, budowa platform wiertniczych czy elektrowni wiatrowych.

Zobacz również:

Pliki z danymi akustycznymi charakteryzują się ogromnymi rozmiarami, dochodzącymi do setek gigabajtów. Łączna objętość zestawów danych dotyczących dna morskiego dochodzi do dziesiątek terabajtów, przy czym deduplikacja zasobów dźwiękowych nie przynosi tak spektakularnych efektów jak przy klasycznych danych biznesowych.

Do gromadzenia danych potrzebnych do bieżącego wykorzystania zostanie użyta macierz dyskowa Sun Storage ZFS7420 o pojemności ponad 1 PB, a do archiwizacji plików biblioteka taśmowa StorageTek SL3000, zawierającą napędy StorageTek T10000C o łącznej pojemności 1PB. Archiwum sterowane będzie oprogramowaniem Storage Archive Manager oraz Sun QFS w środowisku systemu Solaris 11, na serwerach SPARC T4-2.


TOP 200