W Atlanticu będzie SAP

W czerwcu rozpoczęto wdrożenie systemu SAP ERP w firmie Atlantic. Projekt, realizowany przez firmę 7milowy, ma zostać zakończony w 2010 roku.

Według przedstawicieli firmy Atlantic wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP ma przede wszystkim usprawnić zarządzanie całą grupą kapitałową oraz ułatwić optymalizację procesów biznesowych i podnieść efektywność działalności w obszarze logistyki, zakupów i planowania sprzedaży. "Od kilku lat systematycznie inwestujemy we własny rozwój. W 2003 roku uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkcyjny, a rok później powstało centrum dystrybucyjne o powierzchni 12 tys. m.kw. Firma się znacząco rozrosła, a my nie dysponowaliśmy odpowiednim narzędziem do jej zarządzania. Stąd decyzja o inwestycji w system klasy ERP" - mówi Wojciech Morawski, prezes zarządu firmy Atlantic.

Wdrożenie zostało poprzedzone szczegółową analizą potrzeb firmy. W pierwszym etapie wdrożony zostanie system zarządzania magazynem wysokiego składowania. W dalszej kolejności system będzie uzupełniany o moduły: rachunkowości finansowej (FI), kontrollingu (CO), gospodarki materiałowej (MM), sprzedaży i dystrybucji (SD) oraz hurtowni danych (BW). W ostatnim etapie projektu wdrożone będzie rozwiązanie Merchandise and Assortment Planning. Do niestandardowych rozwiązań, za które odpowiada 7milowy, należeć będą m.in. funkcjonalności umożliwiające komunikację z urządzeniami przenośnymi (B2B Mobile), komunikację ze sklepem internetowym (B2B WWW) oraz komunikację z POS. Docelowo z systemu ma korzystać ok. 100 użytkowników.

Zobacz również:


TOP 200