Volkswagen Motor z systemem zarządzania utrzymaniem ruchu

Rozpoczęło się wdrożenie Systemu Zarządzania Utrzymaniem Ruchu i Budynkiem SAP Plan Maintenance (PM) w Volkswagen Motor Polska.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego rozwiązania do zarządzania procesami związanymi z utrzymaniem ruchu i remontami w polkowickiej fabryce Volkswagena, produkującej wysokoprężne jednostki napędowe. Wdrażany przez specjalistów firmy itelligence system SAP PM będzie odpowiadał za zarządzanie magazynem części zamiennych, narzędzi, środków pomocniczych, będzie wspierał ich ewidencję, planowanie bieżących potrzeb i utrzymywanie zapasów. W systemie obsługiwane będą planowane prace, remonty, kontrole, konserwacje, awarie i naprawy. "Zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązania SAP PM z uwagi na jego integrację z funkcjonującym już u nas systemem SAP ERP. Pozwoli to na udoskonalenie procesu produkcji i podniesienie efektywności naszej firmy" - powiedział Daniel Mikołajczyk, kierownik projektu w Volkswagen Motor Polska.

Zobacz również:


TOP 200