Vodafone sprzedaje Infostradę za 9,5 mld USD

Kupującym jest Enel, włoskie przedsiębiorstwo działające na rynku elektroenergetycznym. W wyniku transakcji ma szansę powstać czwarty co do wielkości operator internetowy w Europie.

Włoskie przedsiębiorstwo Enel, działające na rynku elektroenergetycznym kupi od Vodafone Group drugiego co do wielkości włoskiego operatora łączy dzierżawionych Infostrada. Wartość transakcji, realizowanej po części w gotówce i papierach dłużnych, wyniesie 9,5 mld USD. Operacja ma się zakończyć w I kwartale przyszłego roku.

Jednocześnie Enel zawarł porozumienie z France Telecom, z którym jest współwłaścicielem włoskiej firmy telekomunikacyjnej Wind Telecomunicazioni, dotyczące jej połączenia z Infostradą. W efekcie tej transakcji udział francuskiego operatora w Wind zmniejszy się z 43,4% do 26,6%. Porozumienie to daje jednak France Telecom prawo do zakupu kolejnych akcji nowej spółki w okresie 24-30 miesięcy od zakończenia fuzji. W efekcie Enel i France Telecom obejmą w niej odpowiednio 42,5% oraz 32,5% akcji, natomiast pozostałe 25% przeznaczone zostanie do obrotu publicznego.

Powstała w wyniku połączenia firma będzie drugim co do wielkości włoskim operatorem telekomunikacyjnym zarządzającym łączami stałymi, posiadającym 5,1 mln abonentów. Ponadto będzie trzecim włoskim operatorem usług bezprzewodowych (4 mln użytkowników). Obejmie również czwartą pozycję w Europie wśród usługodawców internetowych z 3,4 mln użytkowników. Jej łączne przychody w roku 2000 mają wynieść prawie 2,3 mld USD.

Cała operacja spotkała się z krytyką prawicowej opozycji z włoskiego parlamentu, która określa przejęcie Infostrady przez firmę w 68% należącą do skarbu państwa jako "skandaliczne". Podobnego zdania są również przedstawiciele centrolewicowej koalicji rządzącej. Transakcja ich zdaniem jest sprzeczna z działaniami rządu zmierzającymi w stronę liberalizacji rynku i prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw.

***

Vodafone zamierza sprzedać włoski dział Infostrada za ponad 10 mld USD

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200