Vivendi przejmie 30% akcji Elektrim Telekomunikacja

Elektrim SA i Vivendi SA zawarły umowę dotyczącą partnerstwa w spółce Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o. Początkowo aktywa spółki będą składać się z 51% udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. (Era GSM) i 100% udziałów w Bresnan International Partners (Poland). Vivendi zobowiązała się do nabycia 30% udziałów Elektrim Telekomunikacji. W ramach umowy Vivendi pożyczy Elektrimowi 618 mln USD na przejęcie 15,8% udziałów w Erze GSM.

Elektrim SA i Vivendi SA zawarły umowę dotyczącą partnerstwa w spółce Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o. Początkowo aktywa spółki będą składać się z 51% udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. (Era GSM) i 100% udziałów w Bresnan International Partners (Poland). Vivendi zobowiązała się do nabycia 30% udziałów Elektrim Telekomunikacji. W ramach umowy Vivendi pożyczy Elektrimowi 618 mln USD na przejęcie 15,8% udziałów w Erze GSM.

Rada Nadzorcza Polskiej Telefonii Cyfrowej wyraziła zgodę na nabycie przez Elektrim 15,8% udziałów PTC, ale nie wyraziła jeszcze zgody na przeniesienie tych udziałów do Elektrim Telekomunikacja. W związku z tym - jako działanie tymczasowe - Vivendi nabyła 30% udziałów Elektrim Telekomunikacja, której aktywa stanowi obecnie udział w Bresnan, dokonując przedpłaty za udziały w wysokości 3 mln USD i udzielając Elektrim Telekomunikacja pożyczki w wysokości 615 mln USD. Oprocentowanie długoterminowej pożyczki wynosi 10% w stosunku rocznym do czasu jej spłaty lub do czasu jej zamiany na kapitał zakładowy Elektrim Telekomunikacja.