Visual Objects 2.0

Computer Associates wprowadził na rynek Visual Objects 2.0 - nową, 32-bitową wersję środowiska do tworzenia aplikacji dla Windows NT i Windows 95.

Computer Associates wprowadził na rynek Visual Objects 2.0 - nową, 32-bitową wersję środowiska do tworzenia aplikacji dla Windows NT i Windows 95.

Nowy pakiet jest naturalnym następcą pakietu Visual Objects 1.0 dla Windows 3.x oraz pakietu Clipper, wciąż popularnego w środowisku DOS. Visual Objects 2.0 jest w pełni zgodny z wymienionymi narzędziami, tj. pozwala na łatwe przeniesienie aplikacji napisanych w tych narzędziach do nowej wersji.

Połączenie możliwości graficznego tworzenia aplikacji, dostępu do baz danych korzystających z języka Xbase (takich jak: dBase, FoxPro i Clipper), lokalnego repozytorium do zapamiętywania danych o elementach aplikacji, szybkiego przyrostowego kompilatora oraz techniki obiektowej daje narzędzie dogodne do tworzenia wielu typów aplikacji. Visual Objects 2.0 może być używany do opracowania aplikacji bazodanowych, tworzenia programów ogólnego przeznaczenia, bibliotek włączanych do innych aplikacji oraz modułów DLL do wykorzystania w większych programach wykonywalnych. Aplikacje opracowane za pomocą Visual Objects nie wymagają używania modułów typu run-time, mogą więc być rozpowszechniane bez ograniczeń.

Środowisko programistyczne IDE zawiera elementy niezbędne do opracowania aplikacji: przeglądarki i edytory kodu, dostęp do kompilatora, linkera i debuggera oraz moduł do przeglądania i modyfikowania zawartości repozytorium o kształcie graficznym, zbliżonym do Explorera z Windows 95.

Repozytorium stanowi podstawę iteracyjnego procesu opracowania aplikacji: po zmianie kodu dowolnej części aplikacji programista nie musi pamiętać, które moduły kodu wymagają powtórnej kompilacji, gdyż te informacje są automatycznie zapisywane w repozytorium, które zajmuje się procesem kompilacji.

Szybki kompilator, linker i debugger pozwalają na proste testowanie aplikacji w trakcie procesu jej opracowywania. Kompilowanie i łączenie modułów w kompletną aplikację odbywa się w tle, a uruchamianie jest wspomagane przez debugger, zintegrowany ze środowiskiem programistycznym IDE.

Dostęp do baz danych

Pakiet Visual Objects 2.0 Standard zapewnia dostęp do baz danych zapisanych w formacie DBF. Wersja Professional zawiera 32-bitowe sterowniki ODBC dla dostępu do baz danych SQL oraz lokalny 32-bitowy serwer bazy danych CA-OpenIngres Desktop, zgodny z bazami danych OpenIngres dla innych platform sprzętowych i systemowych. CA-OpenIngres Desktop jest to zmodyfikowany serwer bazy danych Gupta SQLBase, przystosowany do współpracy z produktami firmy Computer Associates.

Do wersji Professional dołączono Report Editor służący do publikowania danych z bazy w formie drukowanych raportów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200