Visual Cafe w trzech smakach

Pakiet firmy Symantec przygotowuje aplikacje w "czystej" Javie - zgodnie z recepturą Suna.

Pakiet firmy Symantec przygotowuje aplikacje w "czystej" Javie - zgodnie z recepturą Suna.

Visual Cafe for Java 2.5, narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji firmy Symantec dla Windows 95/NT/MAC, dostępne jest w trzech wersjach. Podstawowa wystarcza do tworzenia apletów i prostych aplikacji. Wersja Professional zawiera rozszerzenia pozwalające szybciej budować wyrafinowane aplikacje. Najbardziej rozbudowana Database Development Edition zawiera komponenty dostosowane do współpracy z bazami danych, a także serwer, który pozwala budować trójwarstwowe aplikacje w Javie. Do każdej wersji dodany jest program do tworzenia stron HTML - Visual Page, o możliwościach nieznacznie większych niż Front Page Express czy Netscape Composer. Program jest odpowiedni do tworzenia stron testowych do danego apletu.

Środowisko internetowe

Internetowe środowisko programistyczne (IDE) Visual Cafe należy do tzw. two-ways tools. Pozwala zarówno ręcznie edytować kod, jak i korzystać z możliwości "rysowania" aplikacji. Visual Cafe tworzy kod wykorzystujący AWT (Abstract Window Tolkit), dzięki czemu powstały program będzie podobnie wyglądał na każdej platformie. Elementy umieszczane na formatkach mogą być wybierane z palety podobnej do tej z Visual Basic czy Delphi. Kod tworzony przez IDE i wpisywany przez programistę jest w pewnym stopniu na bieżąco kompilowany, dzięki czemu projektowane okna wyglądają podobnie jak po skompilowaniu.

Visual Cafe zawiera tzw. Interaction Wizard - kreator, który pozwala wiązać czynności wykonywane przy użyciu określonego elementu okna tworzonego programu (np. przycisku) z konkretną operacją. Przykładowo, kilkoma ruchami myszy można spowodować, że po naciśnięciu danego przycisku konkretne pole tekstowe zostanie odblokowane, a lista będzie wypełniona określonymi wartościami. Lista operacji, które można oprogramować przy użyciu Interaction Wizard, obejmuje wiele wykonywanych czynności. Kod jest bardzo czytelny i łatwo można go rozszerzyć.

Kompilator Javy w Visual Cafe jest zgodny ze JDK 1.1. Pozwala też na tworzenie i stosowanie komponentów JavaBeans. Symantec dostarcza wiele gotowych komponentów, ale wszystkie klasy i składniki są napisane w "czystej" Javie.

Do pakietu dołączono dwa kompilatory - standardowy Suna i własny Symanteca (razem z maszyną wirtualną), znacznie szybszy i mający bardziej wyrafinowane opcje optymalizacji. Kompilator Symanteca pozwala na kompilację zmodyfikowanego kodu źródłowego podczas wykonywania programu. Nie zawsze jest to jednak możliwe; można zmieniać postać wyrażeń i niektórych konstrukcji sterujących bez konieczności zatrzymywania i ponownego kompilowania programu. Kompilator Symanteca może tworzyć kod, który będzie działać bez pośrednictwa maszyny wirtualnej na procesorach 80x86. Można tworzyć zarówno pliki EXE, jak i DLL. Biblioteki DLL muszą być specjalnie zarejestrowane w systemie.

Debugger zawiera funkcje przeznaczone do kontroli aplikacji wielowątkowych. Można łatwo przeglądać zawartość stosów różnych wątków i procesów oraz ustawiać pułapki, które spowodują zatrzymanie wykonywania kodu tylko w konkretnym wątku.

Z bazą danych

Database Development Edition zawiera elementy niezbędne do tworzenia aplikacji bazodanowych w Javie. Każdy program może korzystać z API JDBC albo ze specjalnego zestawu funkcji dostosowanych do serwera dbANYWHERE. W programie dostęp do bazy danych realizowany jest za pośrednictwem JavaBeans lub kodu tworzonego przez liczne kreatory.

Aplikacja bazodanowa w Visual Cafe składa się z trzech warstw. Najniższa to program w Javie, działający na komputerze klienta. Warstwa średnia to serwer dbANYWHERE. Warstwą trzecią jest niemal dowolny serwer bazodanowy. Połączenie do bazy danych może być realizowane za pośrednictwem ODBC lub specjalnych sterowników do dbANYWHERE.

Visual Cafe for Java 2.5

Narzędzie do tworzenia aplikacji w Javie

Zalety: pozwala na całkowitą kontrolę nad kodem, szybko wykonywana jest kompilacja do kodów Javy i assemblera 80x86, kreator Interaction Wizard, "czysta" Java.

Wady: aplikacje bazodanowe najlepiej współpracują z dbANYWHERE, IDE działa powoli, brak drukowania, duże wymagania sprzętowe, kłopoty we współpracy z Internet Explorerem.

Producent: Symantec Corp.

Cena: 96, 296, 519 USD


TOP 200