Visual C++ nie zmieni czasu

Błąd odkryty w bibliotece dołączanej do kompilatora Microsoft C++ spowoduje, że systemy operacyjne Windows nie zmienią automatycznie czasu zimowego na letni w dniu 1 kwietnia 2001 r. Dotyczy to wszystkich systemów operacyjnych Microsoftu, z wyjątkiem zapowiadanego Windows 2000.

Błąd odkryty w bibliotece dołączanej do kompilatora Microsoft C++ spowoduje, że systemy operacyjne Windows nie zmienią automatycznie czasu zimowego na letni w dniu 1 kwietnia 2001 r. Dotyczy to wszystkich systemów operacyjnych Microsoftu, z wyjątkiem zapowiadanego Windows 2000.

Windows dokonają zmiany daty dopiero 8 kwietnia 2001 r. Błąd dotyczy nie tylko systemu operacyjnego, ale również wielu aplikacji napisanych za pomocą tego narzędzia. W efekcie może nastąpić np. błędne księgowanie operacji finansowych w ich częściach klienckich, pracujących na PC. Według danych Microsofu, na świecie z Visual C++ korzysta ok. 800 tys. programistów.

Błąd nie niesie jednak innych poważnych konsekwencji dla dużych systemów i aplikacji, gdyż zwykle dla zapisu czasu operacji finansowych i transakcji polegają one nie na zegarze systemowym komputerów, ale na specjalnych zegarach sprzętowych synchronizowanych zegarami atomowymi z obserwatoriów astronomicznych. Użytkownicy komputerów nie muszą polegać na działaniu zegara systemowego Windows i mogą samodzielnie zmienić czas zimowy na letni .

Microsoft nie skomentował informacji na temat błędu odkrytego w Visual C++. W raporcie opublikowanym przez firmę, rzecznik prasowy stwierdził jedynie, że Microsoft jest świadomy istnienia błędu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200