Veritas po kwartale

Zakończony 31 marca kwartał firma zamknęła przychodami na poziomie 370 mln USD i zyskiem netto w wysokości 66 mln USD. Sprzedaż produktów Veritas Software w Polsce zwiększyła się dwukrotnie.

W I kw. 2002 r. firma osiągnęła przychód w wysokości 370 mln USD i zysk netto na poziomie 66 mln USD. Wartości obrotów Veritas Software w Polsce nie została ujawniona. Jak utrzymują przedstawiciele firmy, sprzedaż produktów w Polsce zwiększyła się dwukrotnie w stosunku do I kw. ubiegłego roku.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200