Veritas APM i Sun Java Enterprise System

Veritas Software oraz Sun Microsystems ogłosiły zgodność oprogramowania Veritas i3 z platformą Sun Java Enterprise System.

Integracja oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji (APM - Application Performance Management) z serwerami aplikacyjnymi Java System Application Server oraz Java System Portal Server ma umożliwić lepsze rozpoznawanie wydajności platformy Java 2 i aplikacji J2EE, a także skrócenie czasów reakcji aplikacji oraz dokładniejsze określanie poziomu usług - czynnik istotny przy wdrażaniu modelu utility computing.

Utility computing to model oferujący zasoby informatyczne w formie usługi mierzalnej - dopasowanej do potrzeb biznesowych, oparty na wspólnej, zautomatyzowanej infrastrukturze.

Zobacz również:

Podstawę strategii utility computing stanowi wydajność aplikacji. Oprogramowanie APM firmy Veritas Software pozwala wyszukiwać i śledzić źródła problemów z wydajnością na wszystkich poziomach aplikacji, identyfikując przyczyny spadku wydajności aplikacji u ich źródeł i stwarzając możliwość ich usunięcia zanim jeszcze zdążą one negatywnie wpłynąć na poziomy usług.

Sprostanie wymogom dotyczącym poziomu usług przy korzystaniu ze wspólnej, zautomatyzowanej infrastruktury, stanowi jeden z kluczowych elementów strategii utility computing i ma szczególne znaczenie w przypadku aplikacji J2EE zaprojektowanych dla zastosowań opartych na Webie, które najczęściej są wykorzystywane w dziedzinach wymagających nieprzerwanego działania.


TOP 200