VeriSign przejmuje firmy Thawte i Signio

VeriSign, dostawca elektronicznych certyfikatów bezpieczeństwa, przejmie firmy Thawte Consulting oraz Signio za łączną sumę ponad 1,2 mld USD. Thawte była dotąd jednym z najpoważniejszych konkurentów VeriSign.

VeriSign, dostawca elektronicznych certyfikatów bezpieczeństwa, przejmie firmy Thawte Consulting oraz Signio za łączną sumę ponad 1,2 mld USD. Thawte była dotąd jednym z najpoważniejszych konkurentów VeriSign.

Thawte Consulting jest dostawcą produktów, usług i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo transakcjom dokonywanym drogą elektroniczną. Operacja kupna firmy zostanie przeprowadzona w formie wymiany akcji, a jej wartość jest szacowana na 575 mln USD. Dzięki temu, jak twierdzą przedstawiciele VeriSign, firma będzie mogła zaoferować operatorom serwisów internetowych i programistom zestaw spójnych globalnych standardów dotyczących wydawania i zarządzania cyfrowymi certyfikatami. VeriSign liczy też na utrzymanie dotychczasowej bazy klientów Thawte.

Wartość przejęcia Signio, operatora usług płatniczych realizowanych w Internecie, jest szacowana na 728 mln USD i również zostanie zrealizowana w formie wymiany akcji. VeriSign twierdzi, że w odróżnieniu do innych rozwiązań płatniczych bazujących na technologii HTTP, oparte na protokole TCP/IP usługi Signio zapewniają wyższe bezpieczeństwo przesyłania danych.