Veeam Cloud Connect ze wsparciem dla replikacji obrazów VM

Veeam poinformowała, że chmurowe rozwiązanie Disaster Recovery - Veeam Cloud Connect zostanie rozszerzone o funkcje replikacji obrazów maszyn wirtualnych. Możliwości te będą częścią nowego pakietu Veeam Availability Suite v9, który ma się pojawić w tym roku.

Dzięki rozszerzonej funkcjonalności usługodawcy będą mogli oferować swoim klientom usługi usuwania skutków awarii w chmurze (Disaster Recovery-as-a-Service, DRaaS) z wykorzystaniem nowego rozwiązania Veeam Cloud Connect Replication for Service Providers.

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect, wprowadzone po raz pierwszy w Veeam Availability Suite v8, ułatwia dotychczasowym klientom rozszerzenie infrastruktury backupu w celu tworzenia kopii zapasowych w chmurze, poza siedzibą firmy. W wersji v9 klienci Veeam zyskują możliwość tworzenia replik w chmurze.

Zobacz również:

Replikacja obrazów maszyn wirtualnych za pośrednictwem Veeam Cloud Connect obejmuje między innymi: wbudowaną obsługę wielu dzierżawców (umożliwiającą współdzielenie zasobów komputera); przełączanie awaryjne całego centrum danych do lokalizacji dostawcy usług; wbudowane tzw. przedłużacze sieci, które utrzymują komunikację z maszynami wirtualnymi i pomiędzy nimi bez względu na ich położenie; oraz przełączanie poawaryjne na istniejącą lub nową infrastrukturę w celu przywrócenia firmie działalności biznesowej.

Bezpłatna wersja próbna rozwiązania Veeam Cloud Connect for Service Providers jest dostępna dla członków programu VCP. Rozwiązanie Veeam Cloud Connect Replication, część nowego pakietu Veeam Availability Suite v9, będzie ogólnie dostępne w drugiej połowie 2015 r


TOP 200