Veeam Availability Suite v10

Firma Veeam zaprezentowała podczas majowej konferencji VeeamON 2017 kilka nowych rozwiązań klasy „Availability for the Always-On Enterprise”, czyli takich które zapewniają przedsiębiorstwom stałą dostępność do aplikacji w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych. Znajduje się wśród nich pakiet Veeam Availability Suite v10.

Najważniejsze premiery produktowe to: pakiet Veeam Availability Suite v10, Veeam CDP (stała ochrona danych), Veeam Availability dla AWS (oferuje pierwsze na rynku natywne dla chmury, bezagentowe tworzenie kopii zapasowych w Amazon Web Services, Veeam Agent dla Microsoft Windows (zapewnia stałą dostępność dla serwerów fizycznych i stacji końcowych opartych na systemie Windows), rozszerzenie platformy ‘Veeam Availability’ dedykowanej chmurze o nowy framework Universal Storage API;

Pakiet Veeam Availability Suite v10 oferuje szereg nowych funkcje zarządzania i ochrony takich zasobów, jak: serwery fizyczne oraz sieciowe magazyny danych NAS (Network Attached Storage) oraz aplikacje Tier 1 i usługi o znaczeniu krytycznym. Jest to możliwe dzięki nowemu rozwiązaniu Veeam CDP (stała ochrona danych), które poprzez ciągłą replikację do chmury prywatnej lub zarządzanej sprowadza odzyskiwanie danych, określone w umowie SLA.

Zobacz również:

Rozwiązanie Veeam Availability Suite v10 obejmuje też wsparcie dla składowania obiektowej pamięci masowej w chmurze z Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure Blob i dowolną pamięcią kompatybilną z S3/Swift.