VWiFi w Windows 7

Od 2002 r. Microsoft Research prowadził badania nad stworzeniem wirtualnych adapterów sieci bezprzewodowych. Pojawią się w następnej wersji okienek.

Wykorzystanie VWiFi

Osobną kwestią jest ewentualna potrzeba posiadania wielu kart WLAN w jednym komputerze PC. Z reguły nie ma takiej potrzeby, niemniej czasem warto, np. gdy jesteśmy przyłączeni do jednej, stałej sieci, a potrzebujemy podłączyć się do następnej, do wydzielonego access pointa, czy chociażby ustanowić połączenie typu ad-hoc. Innym zastosowaniem może być sieć typu mesh, gdzie każdy klient jest jednocześnie access pointem - VWiFi umożliwia takie rozwiązanie

Wydawało się, że projekt został zarzucony. Tymczasem Microsoft ogłosił wprowadzenie wirtualnej technologii WiFi w struktury sieciowe Windows 7. Zasada działania wirtualnego WiFi (VWiFi) jest podobna do zasady działania wirtualnych systemów operacyjnych. Polega na transparentnym współdzieleniu ograniczonych zasobów sprzętowych pomiędzy wiele systemów operacyjnych.

VWiFi to warstwa oprogramowania dzieląca kartę bezprzewodową LAN pomiędzy wiele adapterów wirtualnych. Oprogramowanie przetwarza połączenia z każdego adaptera, upewniając się, że każdy z nich ma możliwość przyłączenia się do odpowiednich sieci w przydzielonym przedziale czasu. W efekcie otrzymujemy zestaw pracujących niezależnie, zwirtualizowanych adapterów WLAN.

Funkcjonalność ta pojawiła się już w Windows 7 Release Candidate. Nie była jednak reklamowana z uwagi na brak sterowników. Twórcy kart WLAN muszą bowiem zrekompilować je, uzupełniając sterowniki o kilka nowych funkcji. Dobrą wiadomością jest fakt, że zgodność sterowników z VWiFi ma być jednym z wymogów uzyskania logo Windows 7. Może to zmusić producentów do przyspieszenia prac. Z drugiej strony - jeśli prace się opóźnią - może też być źródłem problemów ze zdobyciem sprzętu potrafiącego tę usługę obsłużyć. O ile jednak wszystko potoczy się według założeń Microsoftu, usługa będzie szeroko promowana.

Według założeń przedstawicieli koncernu z Redmond, w Windows 7 i późniejszych systemach operacyjnych automatycznie zostanie zainstalowane wirtualne urządzenie dostępu do sieci bezprzewodowych, jeśli tylko znajdzie się adapter zdolny obsłużyć VWiFi. To urządzenie zidentyfikuje się jako "Połączenie sieci bezprzewodowej 2" w folderze "Połączenia sieciowe" z nazwą "Microsoft Virtual WiFi Miniport adapter", przy założeniu, że komputer posiada jedną fizyczną kartę sieciową. Urządzenie wirtualne będzie wykorzystywane do wykonywania połączeń w trybie SoftAP (Software Access Point). Cykl życia urządzenia wirtualnego jest ściśle związany z cyklem życia urządzenia fizycznego. Jeśli wyłączymy urządzenie fizyczne, wirtualne również zostanie usunięte.

Niestety implementacja VWiFi w Windows 7 ma ograniczenie do jednego wirtualnego adaptera. Niemniej usługa ta reprezentuje jedną z wielu "cichych rewolucji" w Windows.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200