VMware: zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych

Firma udostępniła narzędzie Lifecycle Manger, które pozwala na kontrolowanie cyklu życia maszyn wirtualnych od chwili ich utworzenia do momentu wyłączenia z eksploatacji.

Narzędzie śledzi (za pomocą interfejsu przeglądarkowego), kto tworzy lub przejmuje maszynę wirtualną, kiedy zgłoszono zapotrzebowanie na taką maszynę, kto je zatwierdził, gdzie została wdrożona, jak długo działała i kiedy zaplanowano jej wyłącznie lub likwidację.

VMware dodała także mechanizm rozliczania do Lifecycle Manager, który daje możliwość obciążania kosztami wydziałów czy użytkowników za użytkowanie poszczególnych maszyn wirtualnych. Takie rozliczanie może być połączone z istniejącymi systemami rozliczania kosztów.

Lifecycle Manager umożliwia też tworzenie katalogów standardowych usług IT. Z takich katalogów użytkownicy mogą wybierać maszyny wirtualne o różnych właściwościach, przydatnych do wykonywania zaplanowanych zadań. Usprawnia to proces składania i zatwierdzania zapotrzebowania na maszyny wirtualne.

VMware Lifecycle Manager dostępny jest w cenie 895 USD za CPU.


TOP 200