VIP zarządza portalami

K2 Internet poszerzył ofertę o oprogramowanie firmy Gauss Interprise, tworzącej systemy wspomagające obieg informacji i narzędzia do zarządzania treścią w portalach korporacyjnych.

Przedstawicielem tego producenta w Polsce jest poznańska spółka Content Management. jako partner CM zajmie się wdrożeniami najnowszej, ósmej wersji oprogramowania VIP (Versitale Internet Plaform) – systemu automatyzującego proces publikacji i zarządzania treścią w korporacyjnych serwisach inter- i intranetowych. VIP umożliwia współpracę z wieloma zewnętrznymi źródłami danych, także systemami CRM czy ERP.

Gauss Interprise to jeden z najbardziej znanych na świecie producentów oprogramowania klasy ECM (Enterprise Content Management). Z rozwiązań firmy korzysta ok., 2 tys. klientów, m.in. Deutsche Telekom, BMW, HP i Sony Music.

Zobacz również:


TOP 200