VIII Konferencja metod i środków CAD

W Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej od 25 listopada br. miała miejsce trzydniowa VIII konferencja pt. "Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo".

W Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej od 25 listopada br. miała miejsce trzydniowa VIII konferencja pt. "Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo". Napięty program konferencji wypełniały wykłady i seminaria nt. komputerowego projektowania budowy konkretnych maszyn a także teorii metod komputerowych z tym związanych (analizy numerycznej, teorii grafów, geometrii powierzchni). W zajęciach uczestniczyło ok. 100 osób, w tym przedstawiciele nauki, techniki, dydaktyki. Stosunkowo niewielu było reprezentantów przemysłu, co wynika zapewne z głębokiej recesji w tej gałęzi gospodarki. Spo śród firm komputerowych prezentujących swoje produkty był obecny łódzki Aplicom 2001 z systemem graficznym AutoCAD Auto Desku i warszawski Visitronics z systemem graficznym MicroSta-tion firmy Intergraph.


TOP 200