VII Konkurs PTI rozstrzygnięty

Wrocław. 31 stycznia br. w Gmachu Politechniki Wrocławskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i uroczystość wręczenia nagród VII Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Wrocław. 31 stycznia br. w Gmachu Politechniki Wrocławskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i uroczystość wręczenia nagród VII Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Jury konkursu w składzie: doc. dr inż. Czesław Daniłowicz (przewodniczący), doc. dr hab. Piotr Dembiński, doc. dr hab. Zbigniew Huzar, doc. dr hab. Maciej Sysło, prof. dr hab. inż. Jan Zabro-

dzki, dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie recenzentów, po dyskusji postanowiło pierwszej nagrody nie przyznawać. Drugą nagrodę - 750 tysięcy zł - otrzymał Andrzej P. Szyndrowski za pracę pt.: "Algorytmy automatycznego generowania krzyżówek. System generowania krzyżówek APIS", napisaną pod kierunkiem dr Ewy Gurbiel w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Laureat już w liceum zajmował się układaniem krzyżówek. Kilka z nich wydrukował w „Rebusie". Dość naturalne było więc to, że w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował, postanowił generowanie krzyżówek potraktować jako problem informatyczny. Rozwiązał go dla podstawowej klasy krzyżówek, którą stanowią tzw. krzyżówki z polami czarnymi. Stworzony przez niego system APIS wykorzystuje komputerowy słownik wyrazów zaczerpnięty z trzytomowego „Słownika języka polskiego" PWN. Aby skrócić czas rozwiązania zadania, autor wprowadził kilka interesujących modyfikacji algorytmów współpracujących ze słownikiem. Dzięki nim wynik - wygenerowaną krzyżówkę składającą się z 40 haseł - otrzymuje się w systemie APIS w kilkanaście sekund.

Dwie równorzędne trzecie nagrody w wysokości 600 tysięcy zł przyznano za prace magisterskie „Projekt i realizacja translatora języka TTCN na maszynę IBM PC" Andrzeja Leonarskiego i Sławomira Wernikowskiego z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, promotor dr inż. Iwona Dubielewicz) oraz „System SORTING. Komputerowe wspomaganie nauczania o sortowaniu" Radosława Pruchnika i Mariusza Rudnickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Informatyki; promotor doc. dr hab. Maciej Sysło).

Autorzy pierwszej z nich opracowali translator języka TTCN, służącego do testowania zgodności implementacji protokołów ze standardami. Mimo wprowadzenia pewnych ograniczeń i zmian w gramatyce języka opracowanie

translatora było zadaniem bardzo pracochłonnym i trudnym. Analiza propozycji normy ISO dotyczącej tego języka wykazała bowiem istnienie wielu niejasności i błędów. Ponadto trudne było przeprowadzenie pełnej weryfikacji translatora, ponieważ sieć KASK, na której sprawdzano translator, nie jest siecią standardową. Autorzy wprowadzili możliwość definiowania własnych testów, czyniąc w ten sposób translator języka TTCN narzędziem otwartym, akceptującym zmiany standardów i dającym możliwość testowania implementacji zawierających rozwiązania niestandardowe.

Radosław Pruchnik i Mariusz Rudnicki zaprojektowali i zaim-plementowali w języku Turbo Pascal 5.0 system SORTING, demonstrujący istotę różnych metod sortowania. System jest autonomicznym elementem większej całości przeznaczonej do wspomagania dydaktyki w zakresie algorytmów matematyki dyskretnej. Stanowi ponadto użyteczne narzędzie do

badania efektywności metod sortowania. Dokumentacja systemu, oprócz opisu jego funkcjonowania, zawiera materiały dydaktyczne - opis metod sortowania oraz zbiór ćwiczeń i zadań.

Trzy równorzędne wyróżnienia po 350 tys. zł otrzymali: Tomasz Kalinowski z Politechniki Warszawskiej, Zdzisław Król z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Małgorzata i Tomasz Włodarczak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyplomy i nagrody wręczał przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prof. Andrzej Bli-kle.'

Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego miało twardy orzech do zgryzienia. Ogółem wpłynęło na ten konkurs 25 prac z ośmiu uczelni. Większość z nich - jak stwierdził przewodniczący jury, doc. dr Czesław Daniłowicz -była na bardzo wysokim poziomie. Po raz pierwszy w tym roku tak się zdarzyło, że tylko cztery prace nie zostały przez recenzentów zakwalifikowane do nagród i wyróżnień. To może świadczyć o wzrastającym poziomie prac zgłaszanych na konkurs.

31 stycznia we Wrocławiu na spotkaniu przedstawicieli PTI z młodymi, świetnie zapowiadającymi się informatykami nie panował jednak przesadny optymizm. Mówiono o tragicznej sytuacji informatyki akademickiej i przemysłowej. O tym, że w Polsce nawet wśród ludzi wykształconych odczuwa się wciąż niedosyt podstawowej wiedzy na temat komputerów i możliwości ich wykorzystania, toteż od informatyków oczekuje się często rzeczy niemożliwych.

Autorom nagrodzonych prac nasza redakcja przyznała dodatkową,pozaregulaminową nagrodę całoroczną, bezpłatną prenumeratę COMPUTERWORLD PL.


TOP 200