VDI czyli niezniszczalny desktop

Choć koncepcja wdrożenia systemu wirtualnych desktopów nie jest receptą na koronawirusa, to w przypadku wielu firm może zapewnić ciągłość funkcjonowania biznesu nawet w warunkach kryzysowych.

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) to technologia, która umożliwia uruchomienie wielu wirtualnych desktopów z systemem operacyjnym i odpowiednimi aplikacjami na serwerze znajdującym się w centrum danych. Za pośrednictwem praktycznie dowolnego urządzenia (komputer PC, laptop, tablet lub smartfon) oraz znajdujący się dowolnej lokalizacji użytkownicy uzyskują dostęp do pulpitu pozwalającego na interakcję z systemem operacyjnym i aplikacjami zainstalowanymi w wirtualnym desktopie.

W raporcie VDI Market Research Report - Global Forecast till 2025, analitycy firmy Market Research Future prognozują, że globalny rynek VDI osiągnie do 2025 roku wartość 25,5 mld USD rosnąc w imponującym tempie ponad 16% rocznie.

VDI można wdrożyć na dwa podstawowe sposoby: wykorzystując usługi w chmurze lub oprogramowanie zainstalowane w firmowym centrum danych.

Główne zalety VDI
  1. Wirtualny desktop można uruchomić praktycznie na dowolnym urządzeniu, komputerze PC, laptopie, tablecie lub smartfonie.
  2. VDI daje dużą elastyczność umożliwiając jednolitą obsługę pracowników mobilnych, zdalnych, pracujących w centralnym biurze, odległym oddziale lub w domu. W efekcie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych zdarzeń lub kryzysów stwarzających zagrożenie dla ciągłości biznesu.
  3. Wirtualny obraz jednego systemu operacyjnego pozwala na minimalizację kosztów związanych z zarządzaniem i wsparciem technicznym.
  4. Zmniejszają się koszty związane z instalacją poprawek i aktualizacji systemu operacyjnego oraz aplikacji, bo może ona być przeprowadzana jednocześnie w całym systemie.
  5. Większe jest bezpieczeństwo dzięki możliwości centralnej kontroli zarządzania, aktywności użytkowników, uruchamianych aplikacji, licencji itp.

Jak wdrożyć system VDI

Planując wdrożenie VDI warto pamiętać, że system taki zwiększa wymagania na przepustowość sieci. W przypadku większości typowych aplikacji biznesowych z reguły nie stwarza to problemu, ale jeśli użytkownicy muszą korzystać z aplikacji do przetwarzania grafiki lub wideo należy zapewnić odpowiednio wydajne łącza.

Oprócz tego przejście z modelu zdecentralizowanego na scentralizowany wymaga dobrego dopasowania do wymagań i zmiany dotyczasowych przyzwyczajeń użytkowników. Choć w dłuższej perspektywie uzyskiwane oszczędności są niewątpliwe, ale początkowe koszty wdrożenia systemu mogą być wysokie.

Dwie podstawowe opcje wdrożenia systemu wirtualnych desktopów to skorzystanie z usług chmurowych lub wdrożenie infrastruktury i oprogramowania we własnym centrum danych. Oba rozwiązania mają zalety i wady.

W przypadku usług wykorzystujących chmurę publiczną, które mają zdefiniowany przez usługodawcę zakres dostępnych standardowych funkcji, wdrożenie VDI może być łatwe i szybkie. Ale często wiąże się z koniecznością uzupełnienia systemu o dodatkowe elementy, jak usługi VPN, mechanizmy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa aplikacji i danych przesyłanych przez internet oraz zintegrować system z firmowym centrum danych. Korzystając z usług doświadczonego integratora, zbudowanie takiego systemu jest możliwe w czasie kilku tygodni.

Jeśli jednak firma lub instytucja jest ograniczona przez regulacje prawne lub ma obawy dotyczące korzystania z usług świadczonych w chmurze publicznej, opcją jest zbudowanie własnej infrastruktury VDI. To oznacza konieczność zainstalowania serwerów, pamięci masowej, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania VDI w firmowym centrum danych. Przygotowanie i wdrożenie takiego systemu to poważny projekt.

Czy można go uprościć i przyspieszyć?

„Tak, na przykład przy zastosowaniu systemu hiperkonwergentnego HPE SimpliVity” mówi Piotr Bator, specjalista ds. rozwiązań hiperkonwergentnych w firmie Hewlett Packard Enterprise. „System hiperkonwergentny pozwala na odciążenie administratorów od codziennych zadań co daje im więcej czasu, który mogą poświęcić na wdrożenie i obsługę systemu VDI”.

„Warto też zauważyć, że rozwiązanie HPE SimpliVity jest dostępne w modelu HPE GreenLake, który pozwala na korzystanie z infrastruktury w modelu as-a-service. Oznacza to, że sprzęt jest zainstalowany i pracuje w firmowej serwerowni, ale jego użytkownik rozlicza się z dostawcą tak, jak w przypadku usług chmurowych” podkreśla Piotr Bator.

Hiperkonwergentny system HPE SimpliVity dostępny jest w wersji zoptymalizowanej do obsługi oprogramowania VDI i umożliwia łatwe i szybkie wdrożenie infrastruktury wirtualnych desktopów.

10 argumentów, dla których warto zainwestować w HPE SimpliVity

Technologie hiperkonwergentne są odpowiedzią na potrzeby organizacji w zakresie efektywnego zarządzania i optymalizacji infrastruktury IT, z minimalnym zaangażowaniem pracowników działu informatycznego. Dzięki hiperkonwergencji organizacje zyskują całkowitą kontrolę nad zarządzaniem środowiskiem IT, włącznie z infrastrukturą obliczeniową, sieciową i storage’ową.

Platforma HPE SimpliVity

Technologia hiperkonwergencji integruje środowisko serwerów, sieci i pamięci masowej i umożliwia efektywne zarządzanie zasobami, m.in. dzięki zastosowaniu mechanizmów automatyzacji rutynowych procedur.

HPE SimpliVity jest rozwiązaniem dedykowanym dla małych i średnich przedsiębiorstw, choć nie brakuje przykładów jego zastosowań w dużych firmach. To, co system zapewnia każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, to pełna kontrola nad procesami i automatyzacja standardowych procedur.

HPE SimpliVity jest rozwiązaniem opartym o architekturę x86, które zawiera serwery, pamięć dyskową All Flash, funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych oraz zintegrowaną platformę VMware do wirtualizacji serwerów. Dostarczane wraz z systemem licencje na oprogramowanie umożliwiają utworzenie wysokodostępnego klastra HA. Wysoka dostępność dotyczy warstw obliczeniowej i pamięci masowej. W minimalnej konfiguracji system HPE SimpliVity jest wyposażony w dwa serwery.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa to, w przypadku HPE SimpliVity, 80% naszych klientów. Ale zalety systemu hiperkonwergentnego doceniają też duże firmy, bo umożliwia on zarządzanie z jednej konsoli nawet 48-mioma odległymi lokalizacjami przez jednego administratora! Takie, duże wdrożenie mamy w Polsce” mówi Piotr Bator.

Zalety systemu HPE SimpliVity
  1. Hiperkonwergencja opiera się na zastosowaniu technologii dostarczonych przez jednego dostawcę, co w przypadku awarii wyklucza dyskusję o odpowiedzialności różnych producentów poszczególnych elementów infrastruktury.
  2. HPE SimpliVity jest w stanie skutecznie ograniczyć dodatkowe inwestycje w rozbudowę infrastruktury. Na przykład standardowym elementem są funkcje deduplikacji i kompresji danych zmniejszające zapotrzebowanie na pamięć masową dla środowiska produkcyjnego i backupowego.
  3. Decydując się na HPE SimpliVity firma może wykorzystać istniejące elementy infrastruktury, na przykład serwery, i zarządzać nimi przy wykorzystaniu oprogramowania HPE SimpliVity.

„Barierą dla wdrożeń systemów hiperkonwergentnych i VDI jest przyzwyczajenie użytkowników do korzystania z tradycyjnej infrastruktury i klasycznych rozwiązań. Ja to nazywam syndromem gotowanej żaby. Na klasyczne Data Center składa się ogromna ilość sprzętu i aplikacji oraz rzesza obsługujących je administratorów. Przez wiele lat przywyczailiśmy się do tego, wysokiego poziomu skomplikowania infrastruktury IT, ale obecnie warto zmienić to podejście.Inwestycja w nowoczesne technologie, takie jak HCI, może pomóc w znaczącym uproszczeniu i zwiększeniu efektywności infrastruktury IT” uważa Piotr Bator.

Zastosowanie technologii hiperkonwergentnej umożliwia efektywne zarządzanie i optymalizację infrastruktury IT, z minimalnym zaangażowaniem pracowników działu informatycznego. Dzięki temu firmy mogą zyskać pełną kontrolę nad środowiskiem IT oraz względnie łatwo i szybko zbudować infrastrukturę VDI.

Rozwiązania pamięci masowej HPE dla VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Szybko wdrażaj i chroń infrastrukturę wirtualnych desktopów (VDI) wykorzystując technologie HPE. Wyjątkowe okoliczności, zmieniając podstawowe wymagania biznesowe, zagroziły dziś firmom we wszystkich branżach. Klienci chcą jak najszybciej uwolnić pokłady mobilnej produktywności przy pomocy VDI. HPE priorytetowo traktuje dostarczania najbezpieczniejszej na świecie platformy, która może sprostać tym krytycznym wymaganiom.