VAT: lepsza stawka zerowa niż zwolnienie

Pod koniec lutego br. Sejm podjął decyzję o zwolnieniu z VAT usług dostępu do Internetu. Wcześniej planowano podniesienie go do 22%, co mogło oznaczać znaczny wzrost kosztów - i tak już drogiego w Polsce - dostępu do Internetu.

Pod koniec lutego br. Sejm podjął decyzję o zwolnieniu z VAT usług dostępu do Internetu. Wcześniej planowano podniesienie go do 22%, co mogło oznaczać znaczny wzrost kosztów - i tak już drogiego w Polsce - dostępu do Internetu.

Jak jednak zwracają uwagę przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwolnienie z VAT - a nie wprowadzenie na usługi dostępu do Internetu zerowej jego stawki - będzie rodzić niekorzystne skutki podatkowe dla podmiotów świadczących te usługi. Przede wszystkim podatek naliczony związany bezpośrednio z taką działalnością nie będzie odliczany (np. zakup infrastruktury technicznej, serwerów czy routerów).

Ponadto zakaz odliczenia podatku naliczonego będzie obejmował również część lub całość kosztów ogólnych, takich jak wynajem powierzchni biurowej, zakup energii elektrycznej itd.

"W przypadku, gdy usługi dostępu do Internetu będą świadczone równolegle z inną działalnością spółki - opodatkowaną - współczynnik podatku naliczonego podlegającego odliczeniu przy poniesieniu kosztów ogólnych będzie obliczany jako proporcja sprzedaży opodatkowanej spółki do sprzedaży ogółem. Tak więc, im większą część w przychodach spółki będą stanowić opłaty za korzystanie z dostępu do Internetu, tym mniej - proporcjonalnie - podatku VAT będzie podlegało odliczeniu" - tłumaczą specjaliści PIIiT.

Zgodnie z przepisami nowej Ustawy o VAT "naliczony podatek przy nabyciu środków trwałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną będzie podlegał rozliczaniu i korektom przez 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości - nawet 10 lat".

Zwolnienie z VAT usług dostępu do Internetu spowoduje dla spółek świadczących te usługi zarówno znaczący wzrost kosztów podatkowych, jak i zwiększenie kosztów administracji podatku VAT.


TOP 200