V3PN - na razie za oceanem

Cisco Systems ma w swojej ofercie urządzenia wspierające przesyłanie dźwięku i wideo w pakietach IP kanałami VPN. Odpowiednio skonfigurowany sprzęt daje możliwość ochrony wszystkich typów ruchu w jednym łączu publicznej sieci IP.

Cisco Systems ma w swojej ofercie urządzenia wspierające przesyłanie dźwięku i wideo w pakietach IP kanałami VPN. Odpowiednio skonfigurowany sprzęt daje możliwość ochrony wszystkich typów ruchu w jednym łączu publicznej sieci IP.

Nowa usługa została nazwana V3PN, czyli V do potęgi trzeciej PN. Polega ona na przypisywaniu wysokich priorytetów pakietom przenoszącym głos i wideo. Dzięki nim możliwe jest przetwarzanie tych pakietów podczas przejścia z jednego korporacyjnego punktu do innego.

Przy implementowaniu tej nowej usługi wymagana jest obsługa QoS (Quality of Services) w łączu WAN. Tak więc użytkownik, który chce z niej skorzystać musi podpisać stosowną umowę z dostawcą usług internetowych posiadającym certyfikat Cisco Powered Network.

Cisco jest zdania, że technologia umożliwiająca dostarczanie usług VoIP za pośrednictwem struktury VPN stwarza przedsiębiorstwom warunki do tworzenia biur z telefonami IP, które mają pełną funkcjonalność PBX IP, jak również zabezpieczone łącze przesyłające dane do zasobów korporacji.

Koncern z San Jose informuje także o wprowadzeniu do sprzedaży bramy VPN o nazwie Router 7400. Jest ona przeznaczona dla punktów korporacyjnych, a jej najważniejszą cechą jest zdolność szyfrowania ruchu VPN z przepływnością 120 Mb/s przy użyciu karty akceleratora VPN. Urządzenie nie ma zapory ogniowej, ale dostępne jest oprogramowanie firewall w Cisco IOS. Router 7400 ma opcjonalnie 2 porty RJ-45 dla łączy WAN i porty 10/100 Mb/s oraz Gigabit Ethernet. Kosztuje 18,5 tys. USD.


TOP 200