Użytkownik sieci w centrum uwagi

Aplikacje w wirtualnych centrach danych i w prywatnych chmurach są dzielone na samodzielnie zarządzane grupy, z których korzysta końcowy użytkownik.

IT musi się mierzyć z coraz większym naciskiem na optymalizację działania posiadanych zasobów oraz redukcję kosztów, infrastruktura zaś powinna być łatwo rozbudowywalna i możliwa do natychmiastowego użycia. Wirtualizacja i cloud computing umożliwiają sprostanie tym wymogom, koncentrując się wokół potrzeb końcowego użytkownika.

Jak stwierdził Michael Hillewaert, Regional Director EEMEA VMware podczas VMware Virtualization Forum, które odbyło się w Warszawie 26 października, "w tej chwili więcej aplikacji działa na wirtualnych serwerach niż na prawdziwych. W 2009 r. nastąpił przełom. Aż 76% klientów posiada aplikacje działające w środowisku wirtualnym. Proces ewolucji nastąpił bardzo szybko. Coraz częściej firmy stosują politykę virtualization first".

Wirtualizacja to fundament dla cloud computing. Zdaniem Michaela Hillewaerta, centra danych będą ewoluowały w duże, połączone zasoby. Aplikacje w wirtualnych centrach danych i w prywatnych chmurach są dzielone na samodzielnie zarządzane grupy, z których korzysta końcowy użytkownik. Wszystkie aplikacje zarządzane są centralnie, za pomocą różnych narzędzi: vSphere, vCenter, vCloud director, vShield. "Zmieniamy model PC-centryczny na model skoncentrowany wokół użytkownika. To poważna zmiana, która niesie z sobą korzyści: oznacza większą elastyczność, dostępność i uproszczenie" - podkreślił.

W tej chwili VMware jako dostawca rozwiązań wirtualizacyjnych i cloud computing inwestuje we framework dla otwartych aplikacji. Tworzone są także aplikacje "posiadające świadomość chmury", przygotowane na to, że nie będą połączone z żadnym sprzętem. Dostawcy kładą coraz większy nacisk na bezpieczeństwo, a przede wszystkim opracowanie takich systemów zabezpieczeń, które nie zmniejszałyby elastyczności centrów danych. VMware zaczyna wirtualizować zabezpieczenia, proponuje platformę vShield.

Jak wygląda przechodzenie w chmury w praktyce? Jacek Więcki, dyrektor operacyjny IT Pekao SA, niedawno prowadził ogromny projekt wirtualizacji zasobów IT w swoim banku i wymienia liczne korzyści biznesowe, które udało się osiągnąć: poprawa efektywności wykorzystania wdrożonego sprzętu, efektywniejsze wsparcie biznesu, szybka możliwość rozbudowy środowiska w zwirtualizowanym systemie, skrócenie czasu, w którym usługa wspierająca biznes może być niedostępna, większa satysfakcja klienta wewnętrznego, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów (w związku z efektywniejszymi mechanizmami usuwania skutków awarii).

Nie należy zapominać, że IT z reguły pełni rolę usługową wobec firmy, a potrzeby związane z usługami formułuje strona biznesowa. Maciej Rak, Product Manager Data Center Infrastructure HP podkreśla zalety wirtualizacji jako rozwiązania pozwalającego na uproszczenie procesów i lepsze wykorzystanie infrastruktury. Jego zdaniem, w tradycyjnym modelu każda nowa to na nowo rozpoczęty proces i kolejne etapy wdrożenia. Proces jest czasochłonny, obarczony ryzykiem błędów, potrzebuje dedykowanej infrastruktury, tymczasem "do swojej moralnej śmierci każdy fragment infrastruktury pełni funkcję, która została mu przypisana". Natomiast wirtualizacja oznacza hardware wielokrotnego użycia, możliwość szybkiego tworzenia nowych konfiguracji, przenoszenia aplikacji na płaszczyznę wirtualną, bez prowadzenia skomplikowanych procesów.

VMware Virtualization Forum odbyło się w Warszawie 26 października br. Computerworld był patronem medialnym wydarzenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200