Użytkownik - nasz pan

Moja Wirtualna Polska jest jednym z pierwszych polskich internetowych serwisów informacyjnych, stosujących narzędzia personalizacji stron WWW.

Moja Wirtualna Polska jest jednym z pierwszych polskich internetowych serwisów informacyjnych, stosujących narzędzia personalizacji stron WWW.

Użytkownik Internetu korzystający z nowej usługi Wirtualnej Polski, najdłużej działającego w Polsce portalu, będzie w stanie samodzielnie określać nie tylko zakres interesujących go serwisów informacyjnych, lecz do pewnego stopnia wygląd zewnętrzny prezentowanych stron (tło, ramki, czcionki, szerokość kolumn; w przyszłości będzie można wstawiać własne ikony). W serwisie Moja Wirtualna Polska można kotrolować układ i liczbę prezentowanych wiadomości, tak aby serwis obejmował te wydarzenia i dane, które faktycznie użytkownika interesują.

Serwisy informacyjne dostępne są jako moduły. Użytkownik może nie tylko wybierać interesujące go składniki, lecz także w miarę możliwości konfigurować poszczególne moduły. Zawierają one treści pochodzące z różnych źródeł - serwisy informacyjne współpracujące z CNT/WP, m.in. serwis kapitałowy, motoryzacyjny, wiadomości, pogodę. W przyszłości mogą to być także serwisy zagraniczne.

Ochrona danych osobowych

Informacje o preferencjach użytkownika (profile) są przechowywane w relacyjnej bazie danych. Użytkownik musi się zalogować poprzez podanie identyfikatora i hasła. System może pamiętać dowolnie dużo informacji konfiguracyjnych, dzięki czemu łatwo rozbudowywać jego zakres funkcjonalny. Informacje przechowywane w bazie są replikowane na kilka serwerów, dzięki czemu wzrasta bezpieczeństwo danych.

Użytkownik, rejestrując się w systemie, musi wypełnić szczegółówą ankietę osobową. Writualna Polska obiecuje, że dane te będzie wykorzystywać wyłącznie na własny użytek. Posłużą one do budowania profili preferencji użytkowników, które są potrzebne do tworzenia spersonalizowanych stron !WWW. "Dotyczy to również reklamy. Jeśli już musi być, to niech nie męczy swoją bezsensownością - «po co strzelać na oślep do internautów»" - mówi Grzegorz Łapanowski z Wirtualnej Polski.

Złożone rozwiązanie

Projekt był realizowany przez kilkunastoosobowy zespół specjalistów Wirtualnej Polski (osób na ogół młodych - niektórzy uczestnicy zespołu nie skończyli nawet 20 lat). Zbudowanie szkieletu serwisu zajęło kilka miesięcy. Zintegorowano w nim łącznie kilkanaście różnych aplikacji internetowych.

Serwis Moja Wirtualna Polska (podobnie jak i sama Wirtualna Polska) działa w środowisku heterogenicznym. Do jego funkcjonowania są wykorzystywane zarówno serwery intelowskie, jak i komputery Sun Microsystems (z dyskami SCSI i macierzami RAID). Działa na nich oprogramowanie firm Oracle, Netscape i Microsoft.


TOP 200