Użytkownicy świadomie narażają firmy

Pracownicy dużych korporacji świadomie i celowo naruszają obowiązujące w ich firmach zasady bezpieczeństwa IT - wynika z raportu Palo Alto Networks.

Pracownicy dużych korporacji świadomie i celowo naruszają obowiązujące w ich firmach zasady bezpieczeństwa IT - wynika z raportu Palo Alto Networks.

Wśród najpowszechniejszych i najpoważniejszych praktyk związanych z naruszaniem bezpieczeństwa w raporcie wymieniono korzystanie z: internetowych serwisów wideo i audio, co przyczynia się do nadmiernego wykorzystania firmowych łącz (100%); serwerów proxy, które umożliwiały m.in. odwiedzanie stron zablokowanych w firmowej sieci (80% firm); serwisów przesyłania plików lub przechowywania danych online np. YouSendIt (30%);

Najpoważniejsze zagrożenia dla korporacji, powodowane przez powyższe działania, to: utrata/ujawnienie poufnych danych; konsekwencje prawne, związane z nieprzestrzeganiem ogólnych zasad postępowania z danymi; narażenie firmowych komputerów na atak złośliwego oprogramowania lub cybeprzestępców; zwiększenie kosztów działalności firmy poprzez prywatne wykorzystywanie firmowego łącza; obniżenie produktywności.


TOP 200