Użytkownicy bankowości online w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP, w lutym 2004 r. 14% internautów korzystało z usług bankowych za pośrednictwem Internetu.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP, w lutym 2004 r. 14% internautów korzystało z usług bankowych za pośrednictwem Internetu.

W porównaniu z lutym 2003 r. odsetek ten był wyższy o 5%, a z lutym 2002 r. - o 7%.

Najliczniejszą grupę internautów korzystających z bankowości internetowej stanowią osoby zarabiające co najmniej 1250 zł miesięcznie. Drugą co do liczebności grupą są internauci nieposiadający własnych dochodów. W większości są to ludzie młodzi, pozostający jeszcze na utrzymaniu rodziców, w tym także studenci.

Odsetek internautów korzystających z bankowości online

Odsetek internautów korzystających z bankowości online

Struktura dochodów internautów korzystających z bankowości online

Struktura dochodów internautów korzystających z bankowości online


TOP 200