Użytkownicy Internetu są pewniejsi siebie

Jak wynika z globalnego raportu Digital Life przygotowanego przez TNS, konsumenci z rynków rozwijających się, którzy mają dostęp do Internetu są pewniejsi siebie i mają poczucie poszerzania swoich horyzontów.

42% internautów w Chinach, 52 % internautów w Indiach i 55 % w Wietnamie uważa, że Internet pomaga im wzmocnić pewność siebie. Wskaźnik ten osiąga najwyższe wartości w Arabii Saudyjskiej, gdzie prawie czterech na pięciu użytkowników Internetu twierdzi, że dzięki sieci czują się pewniej. W Polsce także dostrzegamy dość silną relację pomiędzy poczuciem pewności siebie, a korzystaniem z Internetu - co trzeci polski internauta uważa, że czuje się pewniej dzięki dostępowi do Internetu. A już we Francji czy w Niemczech odsetek ten wynosi tyko 12 %. Internauci z rynków rozwijających się twierdzą, że dostęp do Internetu pozwala im się czuć pewniej i daje im poczucie poszerzania horyzontów, między innymi dlatego, że mogą za jego pomocą wyrażać swoją opinię. Aż 44% użytkowników Internetu w Turcji regularnie, czyli przynajmniej raz w tygodniu, pisze własnego bloga, tak jak 43% internautów w Chinach i Meksyku oraz 39% w Indiach. W grupie rynków rozwiniętych podobnie wysokim odsetkiem mogą pochwalić się tylko Włochy, gdzie, 40% użytkowników sieci regularnie publikuje wpisy na swoim blogu, w porównaniu do np. 14% internautów w USA czy Wielkiej Brytanii. Polacy są znacznie bliżsi rynkom dojrzałym - w naszym kraju bloga systematycznie prowadzi 15% internautów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200