Uzyskano niewiarygodnie dużą gęstość zapisu danych

Holenderscy naukowcy opracowali metodę zagnieżdżania bitów mających wielkość jednego atomu na miedzianym podłożu, uzyskując w ten sposób gęstość zapisu danych rzędu 500 Tb na jeden kwadratowy cal. Jest to 500 razy większa gęstość zapisu niż ta, jaką oferują najbardziej zaawansowane technologicznie dyski twarde.

Jest to niewiarygodnie duża gęstość zapisu danych o czym świadczy fakt, że treść wszystkich napisanych do tej pory książek można by wtedy zmagazynować na powierzchni odpowiadającej wielkości typowego znaczka pocztowego.

Naukowcy napylili na miedziane podłoże atomy chloru za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego. Zbudowana w ten sposób płytka pamięci na której można zapisać jeden kilobajt danych jest tak mała, że zajmuje 500 razy mniej miejsca niż powierzchnia talerza dysku twardego, na której można zapisać taką samą ilość danych.

Zobacz również:

Naukowcy opublikowali wyniki swoich prac w periodyku Nature Nanotechnology (czytaj tutaj).


TOP 200