Uzupełnienie do KSI ZUS

Prokom udzielił ZUS licencji na 25 dodatkowych modułów oprogramowa- nia użytkowego, wchodzących w skład Kompleksowego Systemu Informatycznego, wykonanych wcześniej i przyjętych przez Zakład do eksploatacji. "W umowie z 10 października 1997 r. ZUS zagwarantował sobie prawo do nieodpłatnego wykonywania przez Prokom modyfikacji oprogramowania KSI, nie przekraczających 10% kodu źródłowego. W lutym 2000 r. granica ta została przekroczona" - mówi Maciej Wantke, dyrektor Biura Prezesa Zarządu Prokom Software. Moduły, będące przedmiotem umowy uzupełniającej, umożliwiły ZUS m.in. identyfikowanie, weryfikowanie i przetwarzanie dokumentów składanych przez płatników składek oraz ich łatwiejsze identyfikowanie.

Umowa uzupełniająca reguluje także status prawny niektórych modułów wdrażanego obecnie w ZUS systemu SEKiF. Wartość podpisanej umowy wyniosła 56,5 mln zł netto. Koszt początkowo szacowanego na 1 mld zł systemu informatycznego Lesław Gajek, prezes ZUS, ocenił w lutym br. na 1,5 mld zł.

Jednocześnie Prokom - czytamy w oficjalnym komunikacie - jako "wkład w tzw. Program Naprawczy Prezesa ZUS" niezależnie od umowy uzupełniającej przekazał ZUS bezpłatnie licencje na dodatkowych 15 modułów, stanowiących uzupełnienie KSI. Prokom podkreśla, że moduły te nie były przedmiotem poprzedniej umowy, a dzięki nim stało się możliwe m.in. ponowne uruchomienie systemu ARS poprzez zasilenie go informacjami z zasobów gromadzonych w KSI oraz zwiększe-nie wartości składek odprowadzanych do OFE poprzez automatyczną korektę pomyłek w danych identyfikujących płatnika w nadsyłanych dokumentach bankowych.

Prawdopodobnie nie jest to ostatni aneks do umowy z ZUS. "Uregulowania wymaga chociażby sprawa świadczonych od 2 lat przez Prokom usług w Centralnym Ośrodku Przetwarzania ZUS, nie objętych dotychczasową umową" - twierdzi Maciej Wantke. W założeniu zadania te miały być przejęte przez pracowników Zakładu. Nie udało się jednak znaleźć odpowiednich specjalistów, dlatego do dziś usługi te świadczą pracownicy Prokomu. Niewykluczone również, że konieczne będą dalsze modyfikacje KSI, co pociągnie za sobą kolejne umowy uzupełniające.


TOP 200