Uzdrowić służbę zdrowia

Znamy problemy służby zdrowia oraz mamy narzędzia i rozwiązania technologiczne, które mogą je rozwiązać. Brakuje nam tylko pomysłu i planu, jak je wdrożyć.

Rysuje się nam obraz sytuacji, w której w najbliższym czasie nie będziemy w sta-nie - przy malejącej liczbie personelu me-dycznego, rosnącej liczbie ludzi wyma-gających leczenia i rosnących kosztach leczenia - zapewnić społeczeństwu odpowiedniej opieki zdrowotnej.

RON EMERSON,dyrektor Działu Healthca-re w Polycom

Problemy, przed jakimi stoi służba zdrowia, są takie same bez względu na szerokość geograficzną. Ron Emerson, dyrektor działu healthcare w Polycom, który w tym roku przyglądał się sytuacji w tym sektorze w 22 krajach zauważa, że podstawowym problemem na świecie jest starzejące się społeczeństwo. "Bardzo szybko rośnie liczba ludzi po 60 roku życia, którzy wymagają opieki lekarskiej. Jednocześnie stale maleje liczba personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek. Trzecim problemem są rosnące koszty opieki zdrowotnej. Biorąc to wszystko pod uwagę, rysuje się nam obraz sytuacji, w której w najbliższym czasie nie będziemy w stanie - przy malejącej liczbie personelu medycznego, rosnącej liczbie ludzi wymagających leczenia i rosnących kosztach leczenia - zapewnić społeczeństwu odpowiedniej opieki zdrowotnej" - mówił podczas naszej konferencji Informatyka w służbie zdrowia.

Mniej lekarzy więcej chorych

Zwraca on też uwagę na problem transferu wiedzy i edukacji medycznej, skupienie ośrodków medycznych w dużych miastach i trudności w dostępie do nich ludności zamieszkującej mniejsze miasta i rejony wiejskie. Uczestnicy naszej konferencji zwracają też uwagę na małą "cyfryzację" danych medycznych pacjenta i poleganie wciąż na ich "papierowym" obiegu, nawet tych, które są niezbędne do leczenia na odpowiednim poziomie. "W placówkach opieki zdrowotnej, w szpitalach zarówno pacjenci, jak i personel medyczny są bardzo mobilni. Pacjenci zmieniają oddziały i placówki, w których są leczeni, lekarze i pielęgniarki przemieszczają się między salami, oddziałami. Tym co jest najmniej mobilne, a co jest najważniejszą częścią efektywnego leczenia, jest informacja medyczna, która obecnie ma najczęściej formę papierową" - zauważa Edyta Florczyk z Intela.

Zidentyfikowanie kluczowych problemów, z jakimi musi się zmierzyć służba zdrowia, pozwala na tworzenie odpowiednich narzędzi i rozwiązań technologicznych. Wystąpienia firm, dostarczających rozwiązania dla służby zdrowia pokazały, że technologie dla tego sektora istnieją. Ron Emerson zaprezentował narzędzia do wideokonfrencji, które umożliwiają przekazywanie wiedzy i edukację kadry medycznej na odległość. "Nasze rozwiązania pozwalają też leczyć na odległość, zmniejszając do minimum czas hospitalizacji pacjentów. Istniejące rozwiązania pozwalają na badanie np. parametrów serca, stanu skóry czy wnętrza ucha zdalnie, bez konieczności pojawiania się pacjenta w placówce" - mówi. Dodał, że rozwiązania te są coraz bardziej popularne, gdyż pozwalają placówkom medycznym być bardziej efektywnymi.

Przedstawiciele Intela zauważyli inne pozytywne aspekty wykorzystania narzędzi do zdalnej diagnostyki i leczenia. "Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że zapewnienie pacjentom maksymalnej opieki zdrowotnej w domu jest zdecydowanie bardziej efektywne, mniej kosztowne i lepiej wpływa na stan zdrowia i samopoczucie pacjentów niż hospitalizacja" - wyjaśniła Edyta Florczyk.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200