Uzależnionym trzeba pomagać

Skąd takie różnice?

Między innymi sytuacja ekologiczna, wyższy procent skażenia środowiska.

Gdybyśmy potrafili sami sobie pomóc, znali sposób na przestrzeganie dawkowania przyjemności, nie istniałoby słowo uzależnienie...

I nie byłoby uzależnień od alkoholu, narkotyków, zmienionych stanów świadomości, Internetu itp. Pamiętajmy jednak, że jeśli ktoś jest uzależniony - od komputera czy też od czegoś innego, sam sobie z tym nie poradzi, trzeba mu pomóc...

Wśród moich pacjentów jest 28-letnia osoba, aktualnie w stanie ciężkiej psychozy, która nie śpi od 7 miesięcy, ponieważ wstaje co 10-15 minut i sprawdza, czy "przyszła poczta" i czy "sieć nie padła", czuje się też odpowiedzialny za "planetarną więź komputerową".

Wszelkie zachowania kompulsywne (zachowania przymusowe, coś, bez czego nie można funkcjonować - o charakterze uzależnieniowym) charakteryzują się m.in. tym, że zwykle nie zauważamy w porę pojawiających się drobnych i subtelnych zmian. A może to być np. drżenie rąk, wahania temperatury, bóle głowy, pocenie się, nudności, zaburzenia krążenia, bezsenność, ale także zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, dysfunkcje pamięci, niezdolność koncentracji uwagi, rozdrażnienie, akty agresji, a nawet w skrajnych przypadkach - próby samobójcze - wiele objawów chorobowych, takich jak przy detoksie.

Potocznie sądzi się, że jeżeli ktoś jest uzależniony, to powinien otrzymać substancję zastępczą. Tymczasem uzależnienie nie zawsze jest związane z konkretnym źródłem, np. substancją. Uzależniamy się raczej od stanu, który w wyniku działania określonej substancji uzyskujemy. I to jest zwykle odmienny stan świadomości. Przestaje więc być ważne czy jest to alkohol, Internet, gry czy techno. Nie ma to większego znaczenia - mechanizm jest analogiczny, chcemy uzyskać stan, od którego się uzależniamy. Jeżeli odetnie się nas od źródła tego uzależnienia, wchodzimy w tak zwany syndrom, który trzeba leczyć i który wymaga specjalistycznej interwencji.

Są różne strategie wychodzenia z uzależnień, np. niektórzy ludzie już nigdy nie powinni siadać przed komputerem lub zaglądać do baru. Każde kolejne wejście w kontakt z przedmiotem uzależnienia może powodować gwałtowny jego nawrót. Albo inaczej: jeżeli komuś zabierze się alkohol, to wprawdzie nie będzie pił, ale niebawem uzależni się np. od hazardu. A gdy uniemożliwimy mu hazard, to przez pewien czas prawdopodobnie będzie funkcjonował normalnie, lecz wkrótce uzależni się od komputera. U dorosłych ludzi uzależnionych od komputera i Internetu często mamy do czynienia z kolejnym - drugim lub nawet trzecim - uzależnieniem. A czasem są one współwystępujące lub pojawiające się zamiennie.

Jaka jest skala uzależnień o podłożu komputerowym?

Mówi się, że w Polsce jest 18-28% użytkowników uzależnionych.

Rozpiętość ta wynika z różnicy zdań, jak klasyfikować uzależnienia. Prawda leży - jak zwykle - pośrodku. Biorę pod uwagę tylko te osoby, które w tej chwili kwalifikują się do interwencji psychologicznej lub psychiatrycznej.

Czy prowadzi się jakieś badania w tym zakresie?

O ile mi wiadomo w Polsce nie prowadzono systematycznych badań ani nie ma też większych programów badawczych. Ponadto jest to problem relatywnie nowy i nader drażliwy. Ci, którzy naprawdę mogli i byliby w stanie takie badania sponsorować, np. koncerny komputerowe, z pewnością nie będą nimi zainteresowane z obawy o opublikowanie ich wyników.

Psychologia i neurofizjologia staje się skutecznym narzędziem w kampaniach reklamowych różnych firm. Jeśli już są prowadzone jakieś badania, to zwykle w celu zwiększenia efektywności własnych kampanii reklamowych, bez względu na potencjalne "efekty uboczne" w postaci patologizujących efektów ich działania.

<hr size=1 noshade>Stowarzyszenie "CEDR+", którego pełna nazwa brzmi "Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym przez Nowe Formy Patologii Społecznej i Uzależnień oraz Ruchy Kultowe, Parareligijne i Paraterapeutyczne", powołano jako odpowiedź na lawinowo narastające zapotrzebowanie społeczne związane z szeroko pojętymi przejawami "nowych form patologii społecznej i uzależnień" oraz problemami związanymi z pewnymi, głównie destrukcyjnymi aspektami ruchów kultowych, parareligijnych i paraterapeutycznych. Zajmuje się także nowymi mediami i Internetem. http://www.cedrplus.krakow.pl


TOP 200