Uwolnienie tego pasma częstotliwości przyspieszy wdrożenia 5G

UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) poinformował na swojej stronie iż zakończył monitorować proces uwalniania częstotliwości używanej przez naziemną telewizję cyfrową, co może skutkować nowymi wdrożeniami technologii 5G.

5G

Chodzi o tzw. refarming częstotliwości 700 MHz, wykorzystanej do tej pory przez multipleksy cyfrowej telewizji naziemnej. Konieczność przeprowadzenia takiej operacji wynikała z decyzji, jaką w tej sprawie podjął Parlament Europejski

Proces przełączania objął 98 stacji i był w czerwcu prowadzony etapami. Najpierw monitoringiem objęto 63 stacje nadawcze naziemnej telewizji cyfrowej, w tym wszystkie główne centra nadawcze multipleksów MUX 1, MUX 2 i MUX 3, co stanowiło blisko 70 proc. łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami.

Zobacz również:

Następnie monitoringiem objęto kolejne 34 stacje nadawcze (w tym 6 stacji nadawczych mierzonych było powtórnie). Na tym etapie monitoringiem objętych było już około 93 proc. łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami.

I wreszcie w ostatnim etapie monitoringiem objęto 12 stacji nadawczych (5 stacji nadawczych mierzono powtórnie). W wyniku prowadzonego monitoringu widma potwierdzono przełączenie wszystkich przewidzianych do zmian, kanałów częstotliwości wykorzystywanych w sumie przez 98 stacji nadawczych naziemnej telewizji cyfrowej.


TOP 200