Uwierzyć w PowerBuildera

Z Billem Rabkinem, odpowiedzialnym w Sybase za promocję pakietu PowerBuilder wśród programistów, rozmawia Marian Łakomy.

Z Billem Rabkinem, odpowiedzialnym w Sybase za promocję pakietu PowerBuilder wśród programistów, rozmawia Marian Łakomy.

Jaka jest różnica między PowerBuilderem 5.0 a 6.0?

Wyjaśnienie wszystkich różnic zajęłoby wiele godzin. W skrócie wygląda to tak. Zajęliśmy się czterema ważnymi dziedzinami.

Pierwsza to generowanie komponentów zgodnych ze standardami przemysłowymi - obiektów COM i JavaBeans - w celu udostępnienia im kodu aplikacji biznesowych, zawartego w obiektach PowerBuildera. Udostępnia to obiekty PowerBuilder wielu narzędziom i technologiom.

Druga to zwrócenie większej uwagi na opracowanie aplikacji dla Internetu i sieci Web. Do PowerBuildera 6.0 dodaliśmy sporo ulepszeń ułatwiających tworzenie aplikacji Web. Łatwiej generuje się stronice HTML z danymi pobranymi z bazy przez aplikację PowerBuildera.

Kolejna sprawa to większy nacisk na wydajność programisty. Opracowaliśmy zupełnie nowy debugger do PowerBuildera 6.0; poprzednia wersja pochodziła jeszcze z PowerBuildera 1.0 i nie zmieniła się zbytnio również w wersji 5.0. Wbudowaliśmy motor do kontroli i profilowania wydajności aplikacji. Pozwala on określić, gdzie aplikacja zużywa najwięcej czasu i zasobów, co umożliwia jej optymalizację.

Napisaliśmy na nowo i znacznie ulepszyliśmy właściwości funkcjonalne rozproszonego PowerBuildera (Distributed PowerBuilder - DPB), służącego do tworzenia aplikacji trój- i wielowarstwowych, z rozdzieleniem interfejsu użytkowego od logiki biznesowej aplikacji i od dostępu do baz danych.

Ponadto dodaliśmy nowe interfejsy do baz danych, np. dostępny jest już interfejs do bazy Oracle8 i bazy uniwersalnej Informixa. Ulepszyliśmy również dostęp do innych baz danych.

Wystarczy powiedzieć, że przy przejściu z PowerBuildera 5.0 na 6.0 pojawiło się więcej nowości niż przy przejściu z PowerBuildera 4.0 na 5.0. Większość tych nowości jest jednak ukryta przed okiem programisty.

Czego można używać w tej środkowej warstwie, jako serwera aplikacji?

Distributed PowerBuilder służy do uruchamiania logiki biznesowej na oddzielnym komputerze. Zapewnia on komunikację między klientami a serwerem aplikacji za pomocą wbudowanego protokołu. Można również używać Jaguara (komponentowy serwer transakcji Sybase - Component Transaction Server, CTS) lub MTS (Microsoft Transaction Server). Distributed PowerBuilder pojawił się już dwa lata temu, razem z PowerBuilderem 5.0, gdy nie było jeszcze Jaguara ani MTS, musieliśmy więc zastosować własne rozwiązanie.

Na czym polega publikowanie wyników w Web?

Najważniejszy składnik PowerBuildera to obiekt o nazwie DataWindow. Zajmuje się on pobieraniem danych z bazy, przy czym programista nie musi umieć pisać zapytań w SQL, oraz prezentowaniem wyników w postaci raportów lub tabel. W wersji PowerBuildera 6.0 obiekt DataWindow potrafi również prezentować te wyniki w postaci stronicy HTML do publikowania za pośrednictwem Web serwera.

Dlaczego zmieniła się polityka firmy i pojawiła się konieczność płacenia za wirtualną maszynę (run-time) PowerBuildera na serwerze aplikacji? Do tej pory nie płaciło się za maszynę wirtualną na stacji klienta.

I nadal się nie płaci. Natomiast zaczęliśmy żądać opłaty za serwer aplikacji, do którego sięga więcej niż jedna stacja klienta. Cena nie zależy od liczby użytkowników, lecz od systemu operacyjnego na serwerze aplikacji. Jest ona równa cenie jednego stanowiska PowerBuilder Enterprise na odpowiednim systemie.

Distributed PowerBuilder 6.0 to zupełnie inny produkt niż jego odpowiednik w wersji 5.0. Dodaliśmy wiele nowych funkcji - komunikację asynchroniczną, żądanie komunikacji z klientem wychodzące z serwera (serwer push) - i sądzimy, że są one cenne także dla naszego klienta. Nasza polityka jest zgodna z powszechną praktyką w przemyśle informatycznym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200