Uwaga! Komputer!

Komputerowe bazy danych wkraczają coraz intensywniej w nasze życie. Co prawda, bez powiązania w sieć komputerową, opracowywane z zapałem przez entuzjastów zbiory informacji mają ograniczoną przydatność, ale powinny ułatwiać pracę przynajmniej tworzącym je urzędnikom.

Komputerowe bazy danych wkraczają coraz intensywniej w nasze życie. Co prawda, bez powiązania w sieć komputerową, pracowywane z zapałem przez entuzjastów zbiory informacji mają ograniczoną przydatność, ale powinny ułatwiać pracę przynajmniej tworzącym je urzędnikom.

W Katowicach, w Centrum Kultury, powstaje baza danych gromadząca informacje dotyczące artystów, placówek kulturalnych i ruchu amatorskiego w województwie. W Grudziądzu myślą o komputerowym spisie budynków w mieście, instalacjach komunalnych i danych kartograficznych. W Lublinie rozważają propozycję utworzenia jednolitego systemu dla placówek służby zdrowia, pogotowia ratunkowego, stacji krwiodawstwa, policji i straży pożarnej. Proponowany system ma więc służyć wszelkim instytucjom, które dbają o nasze zdrowie. Korzyści z takiego systemu są oczywiste, gorzej z zakresem i poufnością danych osobistych ludzi, znajdujących się w tak rozbudowanej bazie danych.

Wydaje się, że po prawnym załatwieniu problemu praw autorskich, jedną z najpilniejszych potrzeb staną się ustalenia prawne dostępności i ograniczeń w gromadzeniu personalnych danych komputerowych.


TOP 200