Utrzymać kontakt z kandydatami

Im trudniejsza sytuacja na rynku pracy, tym większa potrzeba automatyzacji procesów związanych z rekrutacją. Właśnie dlatego Polska Telefonia Cyfrowa wdrożyła SAP E-Recruiting. W ciągu pierwszego miesiąca pracy systemu w nowej Bazie Kandydatów Ery zarejestrowało się ponad 500 potencjalnych pracowników.

Im trudniejsza sytuacja na rynku pracy, tym większa potrzeba automatyzacji procesów związanych z rekrutacją. Właśnie dlatego Polska Telefonia Cyfrowa wdrożyła SAP E-Recruiting. W ciągu pierwszego miesiąca pracy systemu w nowej Bazie Kandydatów Ery zarejestrowało się ponad 500 potencjalnych pracowników.

Piotr Jeleniewski

Piotr Jeleniewski

Masowa emigracja sprawia, że ze znalezieniem wartościowych pracowników zaczynają mieć problemy nawet największe i najbardziej renomowane firmy w Polsce. Im trudniej znaleźć wartościowych pracowników, tym większego znaczenia nabiera automatyzacja procesów związanych z rekrutacją. Nowoczesne systemy HR umożliwiają nie tylko ich usprawnienie, ale pozwalają także na wdrożenie nowych funkcji związanych np. z rejestracją i utrzymywaniem kontaktów z potencjalnymi kandydatami do pracy.

Od połowy lutego 2007 r. proces rekrutacji w Polskiej Telefonii Cyfrowej Era jest realizowany za pomocą systemu SAP E-Recruiting, zintegrowanego z modułem HR pakietu mySAP ERP. Projekt zrealizowano w PTC przy wsparciu poznańskiej firmy BCC. PTC jest pierwszym użytkownikiem tego rozwiązania w Polsce. Kilka tygodni po operatorze podobny system oparty na rozwiązaniu SAP E-Recruiting uruchomił Bank BPH.

Kierownik jednostki, w której pojawił się wakat w Erze, składa obecnie wniosek o zatrudnienie nowego pracownika. Dokument ten jest zatwierdzany elektronicznie przez menedżerów odpowiedzialnych za dany pion. "Dzięki nowemu systemowi cały proces od zgłoszenia wakatu do zamieszczenia ogłoszenia w intranecie i na naszych stronach WWW skrócono z kilku dni do 1, 2 godzin. W niektórych przypadkach jeszcze tego samego dnia mamy odzew od kandydatów, a już następnego możemy zapraszać ich na rozmowy kwalifikacyjne" - mówi Piotr Jeleniewski, ekspert SAP w Dziale Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem PTC Era i kierownik projektu wdrożenia systemu SAP E-Recruiting.

Zaletą nowego systemu jest możliwość samodzielnej rejestracji przez osoby zainteresowane pracą w PTC. Kandydaci mogą zgłaszać się, a nawet wprowadzać swoje CV do Bazy Kandydatów Ery dostępnej na stronach portalu era.pl. Osoby zarejestrowane w bazie otrzymują dostęp do swoich danych, które mogą uzupełniać w miarę zdobywania nowych kwalifikacji. Dzięki Bazie Kandydatów Ery PTC nawiązuje kontakt z potencjalnie atrakcyjnymi kandydatami do pracy, nawet jeśli w tej chwili nie ma dla nich żadnej oferty odpowiedniej do kwalifikacji. W obliczu rosnącego popytu na pracowników taka baza potencjalnych kandydatów jest atutem trudnym do przecenienia.

SAP E-Recruiting jest ściśle zintegrowany z systemem Tytan, wdrożonym przy wsparciu firmy . Tytan stanowi rodzaj interfejsu do aplikacji wspomagającej rekrutację, a także kilku innych wchodzących w skład korporacyjnych rozwiązań SAP. To właśnie za pośrednictwem Tytana menedżerowie otrzymują zawiadomienie o czekających na akceptację dokumentach (w postaci linku do aplikacji lub jako komunikat XML). "Zamiast ustawicznego sprawdzania dziesiątek aplikacji, wprowadzania kolejnych haseł, menedżerowie dostają zawiadomienie o oczekiwanych czynnościach i nie muszą martwić się, że opóźniają realizację jakiegoś procesu" - mówi Paweł Ciborowski, odpowiedzialny za wdrożenie systemu Tytan w PTC. "Bez Tytana wdrożenie tak rozległego systemu jak SAP E-Recruiting nigdy by się nie udało" - dodaje Piotr Jeleniewski.

Era chce dalej rozbudować funkcje aplikacji SAP E-Recruiting. Wdraża obecnie mechanizmy umożliwiające prowadzenie elektronicznej korespondencji z kandydatami zarejestrowanymi w bazie. Prawdopodobnie zintegruje swoje rozwiązanie z jednym z portali z ofertami pracy.

Piotr Jeleniewski, ekspert SAP w Dziale Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem PTC Era i kierownik p

Dzięki nowemu systemowi cały proces od zgłoszenia wakatu do zamieszczenia ogłoszenia w intranecie i na naszych stronach WWW skrócono z kilku dni do 1, 2 godzin. W niektórych przypadkach jeszcze tego samego dnia mamy odzew od kandydatów, a już następnego możemy zapraszać ich na rozmowy kwalifikacyjne.


TOP 200