Uszczelnianie poczty

Poprawki zwiększające bezpieczeństwo poczty elektronicznej i modyfikacje Outlook Express.

Poprawki zwiększające bezpieczeństwo poczty elektronicznej i modyfikacje Outlook Express.

Ostatnio sporo się mówi o nowym rodzaju wirusów, potencjalnie atakujących aplikacje obsługujące pocztę elektroniczną pod systemem Windows. Jeśli do listu elektronicznego dołączono plik o bardzo długiej nazwie zawierającej ponad 256 znaków, to następuje załamanie pracy takich programów, jak Microsoft Outlook 98, Outlook Express 4.0 for Windows NT 4.0, Windows 98 i Windows 95 lub Netscape Communicator 4.x. I wtedy taki pakiet e-mail może uruchomić ukryty program wirusowy Trojan Horse. Podobnego rodzaju problem, a swój udział mają w tym przypadku aplety i skrypty Java, występuje przy korzystaniu z aplikacji Eudora (Qualcomm). Jak dotąd brak jest informacji o tym, aby tego rodzaju nieszczelności aplikacji wykorzystał już jakiś wirus. Nie oznacza to, że nie należy zawczasu zabezpieczyć się przed tego rodzaju niespodziankami. Gdy wirus zaatakuje, może już być za późno.

Są już dostępne poprawki uszczelniające Outlook i Outlook Express. Można je pobrać ze strony WWW:http://www.microsoft.com/security/bulletins/ms98-008.htm . Ponadto Microsoft opracowuje ulepszone narzędzie do ochrony komputerów PC przed atakami wirusów E-mail, które ma być dostępne w najbliższych tygodniach. Wydaje się, że tego typu problem nie dotyczy obecnie programów Outlook 97, Outlook Express pracującego pod Windows 3.x i Outlook Express w wersji starszej niż 4.0. Również Netscape umieścił na firmowej stronie WWW odpowiednią poprawkę do pakietu Communicator, jest ona dostępna pod adresemhttp://home.netscape.com/products/security/resources/bugs/longfile.html . Podobnie Qualcomm oferuje update do programu Eudora pod adresemhttp://eudora.qualcomm.com/security.html .

Gdy oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej uszczelniono, użytkownik Outlook Express może poświęcić nieco czasu na ulepszenie i modyfikację tego programu. Pewnego razu, lecąc samolotem siedziałem obok programisty, który opowiedział mi o kilku intrygujących, nieopisanych opcjach oferowanych przez Outlook Express. Pakiet ten jest standardowo dołączany do systemu Windows 98, ale może też pracować pod Windows 95 i Windows NT, jeśli będzie zainstalowana przeglądarka Internet Explorer 4.0. Outlook Express jest też dostępny w Internecie pod adresemhttp://windowsupdate.microsoft.com .

Program ten ma interfejs umożliwiający jednoczesne wyświetlanie wielu okienek. Użytkownik może np. oglądać listę komunikatów w jednym okienku, a zawartość konkretnego komunikatu w innym, itp.

Używając nieopisanych ustawień w bazie danych Registry, do interfejsu Outlook Express można dodać nowego typu okienko wyświetlające zawartość dokumentów HTML. Stwarza to nowe możliwości - nie opuszczając programu e-mail można bowiem mieć dostęp do plików HTML z odwołaniami do stron WWW.

Jednocześnie łatwe jest tworzenie dokumentów HTML zawierających pożądane odnośniki do stron internetowych. Wystarczy otworzyć interesującą stronę z odnośnikami, np. po połączeniu z którymś z serwisów wyszukiwawczych, a następnie kliknąć opcje Plik i Zachowaj jako dokument HTML.

Internet Explorer zapisuje czasami takie strony w trybie tekstowym. Plik nie zawiera wtedy informacji graficznych. Można sobie z tym problemem poradzić, wykonując następujące operacje - kliknąć opcję Plik i następnie Wyślij, adresując taką przesyłkę na swój adres e-mail. Następnie trzeba uruchomić Outlook Express, odebrać przesyłkę i zapisać plik na dysku. Przesyłając w ten sposób interesującą stronę WWW można być pewnym, że automatycznie znajdzie się na niej grafika.

A oto procedura umożliwiająca wyświetlanie stron HTML przez Outlook Express:

Etap 1. W systemie Windows 98 (lub Windows 95) należy kliknąć opcje Start, Uruchom, wpisać polecenie regedit i nacisnąć OK.

Etap 2. Po pojawieniu się okienka Registry Editor, trzeba kliknąć znak plus (umieszczony w małym kwadraciku) widoczny po lewej stronie napisu HKEY_CURRENT_USER, następnie opcje Software i Microsoft oraz napis Outlook Express wybierający tę aplikację.

Etap 3. W okienku po prawej stronie ekranu powinien być wyświetlony zestaw kluczy noszących różne nazwy. Należy wówczas kliknąć prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze prawego okienka, wybrać opcje Nowy, Wartość ciągu znaków (New, String Value), wpisać polecenie Bodybarpath i nacisnąć Enter. Następnie trzeba prawym przyciskiem kliknąć napis Bodybarpath i opcję Modyfikuj, a w polu Dane (Value Data) wpisać C:\Windows\Desktop\MyLinks.htm (lub inną wybraną nazwę dla pliku HTML) i kliknąć OK.

Etap 4. Na koniec pozostaje już tylko zamknąć aplikację Registry Editor. Gdy zostanie uruchomiony Outlook Express, w menu View ukaże się nowa pozycja Info Panel. Po jej wybraniu plik HTML pojawia się na dole okienka Outlook Express.

W ten sam sposób można dostosować Start Page w aplikacji Outlook Express, tworząc nową wartość ciągu Front PagePath. Ciąg ten może przybrać postać podwiązania URL wskazującego na wybrany dokument HTML.

<hr size=1 noshade>Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows. E-mail: [email protected] infoworld.com . Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.


TOP 200