Usunąć do ostatniego bitu

Kroll Ontrack wprowadził na polski rynek Ontrack Eraser - aplikację pozwalającą klientom korporacyjnym oraz instytucjom rządowym i samorządowym w profesjonalny sposób bezpowrotnie usuwać dane elektroniczne. Funkcjonalność aplikacji pozwala na pełną dokumentację daty usuwanych informacji. To pierwsze w Polsce rozwiązanie tego typu dedykowane do zastosowań biznesowych i administracyjnych.

Ontrack Eraser pozwala na trwałe usunięcie wszelkich danych umieszczonych na dyskach. Ponadto program pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom chronić się przed naruszeniem wszelkich systemów ochronnych i dostosować procedury usuwania danych do uregulowań prawnych oraz regulacji dotyczących magazynowania, poufności i prywatności danych.

Działanie aplikacji polega na usuwaniu danych z nośników poprzez nadpisywanie ich zawartości zgodnie z jednym ze zdefiniowanych standardów. Użytkownik ma do dyspozycji dziewięć standardów kasowania oraz możliwość stworzenia własnego indywidualnego algorytmu na potrzeby wewnętrznej polityki bezpieczeństwa. Program wyposażony jest w narzędzie, które pozwala na rejestrację procesu kasowania informacji przeprowadzanego w danej sieci bądź na konkretnym komputerze. Potwierdzenie, że wszystkie dane zostały bezpowrotnie skasowane przekazane zostaje w raporcie, który administrator otrzymuje poprzez e-mail lub w formacie XML.

Aplikacja działa w architekturze klient-serwer. Serwer aplikacji to dowolna stacja robocza z zainstalowanym Ontrack Eraser Server. Jej zadaniem jest dystrybucja licencji, kontrola procesów i ich konfiguracja oraz przechowywanie raportów. Aplikacja kliencka, odpowiadająca za proces kasowania, jest uruchamiana na stacji roboczej. Komunikacja z serwerem odbywa się za pomocą połączenia sieciowego, a w przypadku braku takiego połączenia, uprawnienia serwera można przenieść na specjalny klucz serwerowy USB.

Aplikacja działa na platformie Windows i w tym trybie udostępnia możliwość kasowania zawartości nośników zewnętrznych (USB i FireWire). Uruchomienie klienta linuksowego pozwala na usunięcie danych zarówno z dysków zewnętrznych, jak i wewnętrznych danej stacji, w sposób niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego. Uruchamianie oprogramowania klienckiego jest możliwe bezpośrednio z nośników CD lub USB. Ważnym elementem jest także możliwość uruchomienia Ontrack Eraser 3.0 z karty sieciowej komputera, wykorzystując mechanizmy PXE, RIS lub WDS.

Ontrack Eraser 3.0 dostępny jest w Polsce w trzech wersjach licencyjnych; Standard 50, Standard 100 oraz Enterprise. Dwie pierwsze licencje umożliwiają bezpowrotne usunięcie danych z odpowiednio 50 i 100 nośników i przeznaczone są do zainstalowania na pojedynczej stacji roboczej. Wersja Enterprise jest adresowana do odbiorców, których wymagania są większe zarówno co do liczby objętych licencją nośników jak i liczby stacji roboczych na jakich ma być zainstalowana aplikacja.

Licencje Standard kosztują odpowiednio 1699 oraz 3199 zł netto. Cena licencji Enterprise jest uzależniona od funkcjonalności danej licencji. Licencje typu Enterprise mogą być czasowe, subskrypcyjne, obejmować pełne zasoby firmy i instytucji lub określoną liczbę użyć.


TOP 200