Ustawa o otwartych danych podpisana

Prezydent podpisał dzisiaj ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji przechowywanych przez sektor publiczny. Ocenia się, że po wejściu w życie nowych przepisów jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego.

Ustawa

W ramach dostosowania polskich przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej, ustawa wyodrębnia nowe kategorie informacji sektora publicznego: dane o wysokiej wartości (których wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki) oraz dane dynamiczne (czyli dane podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym, np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki czy dane o ruchu.

Jednocześnie wprowadzono szczególne wymogi dotyczące udostępniania takich informacji do ponownego wykorzystywania oraz poszerzono zakres ponownego wykorzystywania, obejmując regulacją ustawy część danych badawczych.

Zobacz również:

  • Zmiany klimatyczne to wyzwanie dla technologii i biznesu
  • Kolejny etap prac nad zmianą ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zakończony

Rozwiązania stworzą kompleksowe otoczenie regulacyjne oparte na trzech filarach (organizacyjnym, instytucjonalnym oraz technicznym), jak również zapewnieniom użytkownikom wgląd do wartościowych zasobów informacji, które są udostępniane za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API) oraz w formatach przeznaczonych do odczytu maszynowego.

Taki sposób dystrybucji danych umożliwi ich bardziej efektywne wykorzystywanie, co będzie miało szczególne znaczenie dla profesjonalnych użytkowników (np. programistów, firm z branży IT, organizacji pozarządowych). Oznacza to też więcej danych do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200