Ustawa o języku polskim

Ustawa o języku polskim jest kolejnym aktem prawnym, który w pewnym stopniu dotyczy środowiska firm informatycznych. Na mocy zawartych w ustawie zapisów w obrocie prawnym nie wolno się posługiwać wyłącznie obcojęzycznymi określaniami, chyba że nie mają one swoich odpowiedników w języku polskim (odnosi się to do nazywania towarów i usług, reklamy, instrukcji obsługi, etykiet, faktur, itp, w każdym obrocie handlowym, nawet jeśli tylko jeden z podmiotów jest firmą polską).

Ustawa o języku polskim jest kolejnym aktem prawnym, który w pewnym stopniu dotyczy środowiska firm informatycznych. Na mocy zawartych w ustawie zapisów w obrocie prawnym nie wolno się posługiwać wyłącznie obcojęzycznymi określaniami, chyba że nie mają one swoich odpowiedników w języku polskim (odnosi się to do nazywania towarów i usług, reklamy, instrukcji obsługi, etykiet, faktur, itp, w każdym obrocie handlowym, nawet jeśli tylko jeden z podmiotów jest firmą polską).

Zgodnie z intencją ustawodawców, nie trzeba będzie tłumaczyć marek i nazw handlowych - w szczególności nazw programów komputerowych.

Ustawa została obecnie skierowana do senatu. Naruszanie jej postanowień, będzie obwarowane karą grzywny do 100 tys. PLN.