Ustawa o Zamówieniach Publicznych działa

Jednym z podstawowych celów wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych jest stymulowanie wolnej konkurencji na rynku finansowanym za pomocą środków publicznych. Realizacja tego zamierzenia odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Zamówień Publicznych.

Jednym z podstawowych celów wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych jest stymulowanie wolnej konkurencji na rynku finansowanym za pomocą środków publicznych. Realizacja tego zamierzenia odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Zamówień Publicznych.

Obecnie biuletyn ten drukowany jest dwa razy w tygodniu w nakładzie ok. 5 tys. egzemplarzy, z czego ok. 3 tys. rozsyłanych jest do prenumeratorów. Każdy numer zawiera ok 100-150 ogłoszeń o zamówieniach publicznych, przez co roczną liczbę wszystkich zamówień można szacować na ok. 10 tys. zamierzonych do realizacji przedsięwzięć. Czas oczekiwania na wydrukowanie ogłoszenia o przetargu nie przekracza obecnie kilku dni - oczywiście pod warunkiem, że ogłaszający nie stara się o decyzję Urzędu o zwolnienie od wpłacenia wadium czy też uchylenia wymogu tzw. preferencji krajowych. Jeden egzemplarz Biuletynu kosztuje 4,1 zł zaś prenumerata półroczna wynosi 106,50 zł.

Już w ubiegłym roku rozpoczęto prace mające na celu wykonanie projektu o udostępnienie Biuletynu w sieci ogólnokrajowej za pośrednictwem mediów elektronicznych. Prace prowadzone są przez firmę IBM.

Na konferencji prasowej, która odbyła się w urzędzie zamówień publicznych, poinformowano, że w przygotowaniu jest nowelizacja Ustawy zmierzająca w kierunku ustalenia minimalnego progu poniżej którego nie będzie się stosowało przepisów ustawy (ok. 1000 ECU). Dodatkowo urząd stara się opracować przepisy wykonawcze m.in., w formie regulaminu o postępowaniu odwoławczym od niesłuszej (zdaniem firmy) decyzji zamawiającego. Pierwszym przedsiębiorstwem, które już sfinalizowało przetarg zgodnie z przepisami ustawy jest Miejski Zarząd Oczyszczania Miasta z Warszawy.


TOP 200