Usprawnione saloniki prasowe

Kolporter wdrożył scentralizowany system, wspomagający działalność sieci punktów sprzedaży detalicznej.

Kolporter wdrożył scentralizowany system, wspomagający działalność sieci punktów sprzedaży detalicznej.

Wdrożenie, które objęło na razie 40 spośród ok. 200 funkcjonujących dotychczas tzw. saloników prasowych, ma na celu ułatwienie procesu obsługi sprzedaży i usprawnienie nadzoru nad coraz szybciej rozwijającą się siecią punktów handlowych. W każdym z nich zainstalowano program obsługi sprzedaży KOL-Sklep, w którym gromadzone są dane na temat produktów oferowanych przez saloniki. "Dzięki gromadzonym w ten sposób danym uzyskano dostęp do informacji na temat funkcjonowania poszczególnych elementów sieci. Istnieje również możliwość kontroli prawidłowej realizacji zasad franczyzy, na której opiera się działanie saloników prasowych. Chodzi tu m.in. o politykę asortymentową i rozliczenia z dostawcami" - mówi Jarosław Ambroziak, prezes Kolporter Info SA z Kielc, spółki wyodrębnionej z dawnego działu IT, która zajmuje się obsługą informatyczną holdingu Kolportera.

Więcej niż kasa fiskalna

Do tej pory saloniki prasowe były wyposażone w standardowy program obsługi sprzedaży, pracujący jeszcze pod kontrolą systemu DOS. Produkt ten nie spełniał jednak oczekiwań stawianych przez firmę Saloniki Prasowe sp. z o.o., zajmującą się zarządzaniem siecią punktów sprzedaży. "Kłopoty z indeksami, brak narzędzi zarządzania siecią sprawiały, że mógł on spełniać jedynie rolę systemu przejściowego. Dlatego też zarząd firmy zlecił nam wykonanie dedykowanego produktu" - twierdzi Jarosław Ambroziak.

Program ten - oprócz funkcji podstawowych, takich jak obsługa sprzedaży detalicznej, zakupów hurtowych, kontroli nad cenami i fiskalizacji sprzedaży - miał być narzędziem umożliwiającym nadzór nad siecią handlową i zbieranie danych na temat sprzedaży. Każdy właściciel saloniku zobowiązuje się do sprzedaży prasy oraz produktów spożywczych i przemysłowych zgodnie z pewnymi zasadami, w tym listami: asortymentową i dostawców współpracujących z siecią saloników. Dane te są dystrybuowane do punktów sprzedaży w formie elektronicznej.

Każdy salonik jest co kilka dni odwiedzany przez tzw. promotora, który odpowiada za rozwój lokalnej sieci sprzedaży. Przywozi on ze sobą w razie potrzeby dyskietkę z aktualną listą towarów i dostawców, z której dzierżawca wybie- ra produkty. Równocześnie na dyskietkę trafiają aktualizowane dane, dotyczące sprzedaży towarów. Następnie opiekun przyjeżdża do siedziby oddziału Saloników Prasowych i za pomocą poczty elektronicznej wysyła dane do centrali. Informacje te, w postaci pliku w formacie XML, trafiają do centralnej bazy danych.

Zmodyfikowanie dystrybucji

Wraz z systemem KOL-Sklep, Kolporter Info wdraża również system KOL-Hurt, wspomagający hurtową dystrybucję towarów. Oba systemy wykonano z wy- korzystaniem technologii Microsoft SQL Server. Wymiana danych odbywa się w standardzie XML. Oprogramowanie klienckie zaprojektowano na podstawie Microsoft SQL Server Desktop Engine. Koszt projektu wyniósł kilkadziesiąt tysięcy złotych. "Ze względu na fakt, że wiele saloników nie ma podłączonych linii telefonicznych, na razie komunikacja z nimi odbywa się za pośrednictwem dyskietek. Gdy to tylko będzie możliwe, wdrożymy wersję online tego systemu" - zapowiada Jarosław Ambroziak.

Wkrótce rozpocznie się również projekt modernizacji systemu KOL-Dystrybucja, zarządzającego kluczowym, z punktu widzenia kieleckiej firmy, procesem dostaw prasy. Do tej pory Kolporter korzystał z rozwiązania napisanego jeszcze w Clipperze. Jednak wraz z modernizacją pozostałych sys- temów, w tym m.in. finansowo-księgo-wego, coraz większy problem zaczęła stanowić integracja KOL-Dystrybucji z pozostałymi elementami infrastruktury informatycznej. Dlatego firma przygotowuje się do wdrożenia nowej wersji sys-temu opartej na Microsoft SQL Server, który - oprócz modułów koordynujących składanie zamówień - byłby wyposażony w funkcje analityczne.

Prognozy z hurtowni

W przyszłym roku w Kolporter SA rozpocznie się wdrożenie nowego systemu KOL-Dystrybucja. Będzie on posiadał m.in. Centralny Słownik Kontrahentów. System ma umożliwić eliminację nieuczciwych właścicieli punktów sprzedaży, którzy w celu uniknięcia płatności często zmieniają firmy zajmujące się kolportażem. Zostanie on również wzbogacony w mechanizmy, umożliwiające tworzenie prognoz sprzedaży poszczególnych tytułów prasowych w perspektywie nawet kilkunastu miesięcy. Rozwiązanie to zostanie dodatkowo wsparte hurtownią danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200