Usprawnianie intranetów

Xerox umożliwia bezproblemowe publikowanie dokumentów w intranetach.

Xerox umożliwia bezproblemowe publikowanie dokumentów w intranetach.

Xerox zapowiedział wprowadzenie na rynek oprogramowania, które ułatwić ma proces publikowania dokumentów i zarządzania nimi w korporacyjnych sieciach intranet, obsługiwanych za pośrednictwem standardowych przeglądarek WWW.

Nowy produkt, DocuShare, umożliwi publikowanie i edytowanie dokumentów internetowych bez konieczności znajomości języka HTML oraz zasad konstruowania i zarządzania serwerami WWW. Użytkownicy będą mogli określać prawa dostępu do nich (np. ograniczyć dokonywanie w nich zmian), które publikować będą na korporacyjnych serwerach WWW. Prawa te będą mogły dotyczyć zarówno poszczególnych dokumentów, jak i całych folderów. Autorzy będą mogli także definiować własne grupy użytkowników, którzy powinni mieć do nich dostęp.

Oprogramowanie umożliwi również śledzenie wszystkich zmian dokonywanych przez poszczególne osoby w konkretnych dokumentach oraz oglądanie dowolnej ich wersji (przed zmianami wprowadzanymi przez kolejnych użytkowników). Jednocześnie DocuShare zapewni realizację mechanizmu blokowania dostępu do dokumentów, które w danej chwili będą edytowane przez któregoś z nich. Zapobiegnie to wprowadzaniu modyfikacji przez kilka osób jednocześnie.

Pakiet wyposażony będzie także w mechanizm ułatwiający wyszukiwanie informacji w sieci korporacyjnej. Rozpoznawać on będzie wiele formatów dokumentów, dzięki czemu możliwe będzie przeszukiwanie standardowych plików pochodzących np. z programów Excel czy WordPerfect.

Oprogramowanie serwera DocuShare będzie pracować zarówno pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT Server 4.0, jak i Solaris 2.5 firmy Sun Microsystems. Klientem dla serwera DocuShare może być dowolna przeglądarka WWW. Ceny oprogramowania dla pojedynczego serwera z licencją dla 25 użytkowników są większe niż 695 USD. Serwer z licencją dla 50 użytkowników kosztuje 995 USD, natomiast licencje dodatkowych 25 klientów - 495 USD. DocuShare dostępny będzie w połowie br.


TOP 200