Usprawnianie Explorera

Dwa programy użytkowe poprawiające zarządzanie pamięcią podręczną przez przeglądarkę Internet Explorer: CacheMonitor i CacheSentry.

Dwa programy użytkowe poprawiające zarządzanie pamięcią podręczną przez przeglądarkę Internet Explorer: CacheMonitor i CacheSentry.

Przeglądarka Internet w wersjach 3.0 i 4.0 niewłaściwie obsługuje zakładany przez ten program plik pamięci podręcznej. Jak sygnalizuje wielu użytkowników, powoduje to zmniejszenie wydajności pracy tej aplikacji i utrudnia realizowanie niektórych funkcji, takich jak Subscription (dodawanie wybranych stron WWW do listy Favorites).

Internet Explorer rezerwuje na dysku pewien obszar pamięci, w którym zapisuje pliki tekstowe i graficzne odczytywane z serwerów WWW . Gdy użytkownik ponownie odwiedza serwer, przeglądarka może szybciej wyświetlić wskazaną stronę, jeśli tylko informacje obecne na tej stronie są przechowywane w lokalnej pamięci komputera. Pojemność takiej pamięci jest ograniczona, toteż z chwilą pojawienia się nowych stron, przeglądarka powinna usuwać jako pierwsze najstarsze z przechowywanych plików. Okazuje się jednak, że Internet Explorer zachowuje się inaczej: usuwa przypadkowe pliki.

Opracowano jednak już program CacheMonitor, pozwalający na kontrolę pracy przeglądarki i dostarczający informacji o sposobie zarządzania pamięcią podręczną przez Internet Explorera. Na tym samym serwerze WWW dostępna jest również aplikacja CacheSentry, która zastępuje przeglądarkę w zarządzaniu pamięcią podręczną i usuwa pliki we właściwej kolejności.

Niewłaściwy sposób zarządzania zasobami pamięci ma bezpośredni negatywny wpływ na pracę polecenia Subscription. Polecenie to pozwala na dodawanie wskazanych stron WWW do listy Favorites (Ulubione), a następnie przeglądanie ich zawartości w trybie off-line. Gdy użytkownik kliknie na opcji Update All Subscription, program powinien załadować wszystkie nowe (lub stare, jeśli ich zawartość zmieniła się) strony WWW umieszczone na liście. Dzięki temu można łatwo przeglądać aktualną zawartość tych stron w trybie off-line.

Użytkownicy przeglądarki Explorer 3.0 i 4.0 sygnalizują jednak, że usuwa ona z pamięci nawet te strony WWW, które odwiedzali oni zaledwie kilka minut wcześniej. Uruchomienie programu CacheMonitor umożliwia obiektywne sprawdzenie tego. Potwierdza się wówczas przypuszczenie, że Explorer usuwa pliki z pamięci według niezrozumiałego algorytmu.

CacheSentry nie dysponuje wprawdzie funkcjami ułatwiającymi instalowanie i konfigurowanie tej aplikacji, ale program można uruchomić, stosując standardowe mechanizmy tworzenia skrótów w Windows 95 lub Windows NT.

Aby skorzystać z programu do monitorowania pamięci podręcznej przeglądarki, należy połączyć się z serweremhttp://www.mindspring.com/~dpoch/enigmatic/cachemonitor.html i ściągnąć plik CacheMonitor.exe. Ma on pojemność zaledwie 39 KB, ale lepiej zapisać go w oddzielnym katalogu. Teraz wystarczy, przy działającym programie , uruchomić CacheMonitor.exe, otwierającego sesję DOS i wyświetlającego okienko z informacjami o zarządzaniu pamięcią podręczną przez przeglądarkę. Linie zaczynające się napisem "Bad Delete" identyfikują zasoby usunięte przez Explorera z pamięci w sposób przypadkowy. Aplikację można zamknąć klikając na okienku i naciskając klawisze Ctrl+C.

Program CacheSentry znajduje się pod adresemhttp://www.mindspring.com/~dpoch/enigmatic/cachesentry.html . Należy załadować plik z rozszerzeniem .ZIP do tego samego katalogu, w którym znajduje się CacheMonitor, a następnie rozpakować go. Po uruchomieniu przeglądarki, trzeba wybrać kolejno opcje: View, Options, General, Settings i zdefiniować możliwie największą pojemność pamięci podręcznej, co zapewni, że pamięcią będzie zarządzać nie przeglądarka, a CacheSentry.

Następnie należy przeciągnąć CacheSentry do grupy Startup (posługując się prawym przyciskiem myszy), dzięki czemu będzie on zawsze automatycznie otwierany w momencie startu systemu Windows. Wystarczy teraz uruchomić program i kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie System Tray, aby wykonać konfigurację parametrów CacheSentry. Aplikacja będzie działała automatycznie.

<hr size=1 noshade>Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, oprac. jch.

Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows.


TOP 200