Uśpiona energetyka?

Projekt "Smart Metering", dotyczący wdrożenia inteligentnych liczników w energetyce, powinien zostać przeprowadzony do roku 2020 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czy Polska zdąży?

Uśpiona energetyka?

Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który był gościem specjalnym Debaty CIO "IT w energetyce", podkreśla, że jedną z funkcjonalności systemu inteligentnych pomiarów jest wygenerowanie większej efektywności energetycznej. "Z badań, którymi dysponujemy, wynika, że wdrożenie tego systemu pozwala zwiększyć efektywność o 6 - 10%. Warto się więc postarać i zrobić wszystko, co się da, by do tego doprowadzić" - mówi.

CIO: Wyzwania stojące przed energetyką są wielkie, ale czy inwestycje IT, które w naszym kraju są tak potrzebne, nie posuwają się w branży zbyt wolno?

Zobacz również:

Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki: Faktycznie jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o inwestycje IT w energetyce. Jako urząd, chcemy odgrywać w tym zakresie aktywną rolę. Myślę, że projektem, który może rozruszać IT w energetyce, jest prowadzony przez URE projekt inteligentnego opomiarowania sieci. Projekt, którego realizacji wymaga od nas Unia Europejska. W ramach porozumienia parlamentarzystów europejskich z prezydencją czeską uzgodniono, że "Smart Metering", projekt inteligentnych liczników, powinien zostać przeprowadzony do roku 2020 we wszystkich państwach członkowskich UE. Do tego czasu 80% odbiorców końcowych ma mieć zainstalowane inteligentne liczniki. To zobowiązanie zostało w pewien sposób osłabione, ponieważ każde państwo członkowskie będzie musiało najpierw przeprowadzić ocenę skutków ekonomicznych wprowadzenia tego systemu. Polska ma szczęście, że takie studium zostało już wykonane i jest dostępne na stronach URE. Trzeba się teraz zastanowić, jakie podjąć dalej kroki, aby ten system skutecznie implementować. Oczywiście, mówię tutaj o szerokim zastosowaniu systemu, nie tylko w zakresie wprowadzenia inteligentnych liczników, ale również opomiarowania innych elementów sieci. W tej chwili jesteśmy w fazie, w której wiemy, jak projekt może wyglądać, ale brakuje decyzji politycznych dotyczących wprowadzenia tego projektu. URE ma pełnić rolę koordynatora pewnych działań, ale staramy się też propagować ten system i jego wszelkie funkcjonalności. A tak naprawdę jest to projekt, który jest skierowany na przynoszenie korzyści wszystkim uczestnikom rynku. Sprzedawcy zyskują możliwość wzbogacenia swojej oferty, konfekcjonowania towaru, czyli energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o operatorów systemów dystrybucyjnych, jest to kwestia ograniczenia strat sieciowych, a odbiorcy końcowi uzyskują możliwość zapanowania nad zużyciem energii. To daje właśnie system inteligentnych liczników. Pytanie, w jaki sposób te kwestie uregulować w Polsce? Najlepiej , zbudować system na zasadach oddolnych, woluntarystycznych. Myślę jednak, że w tym przypadku konieczna jest interwencja ustawodawcy, chociażby w zakresie przesądzenia o architekturze systemu, haromonogramie wprowadzania tego systemu.


TOP 200