Usługowa Hoga

Spółka wygrała przetarg na prowadzenie serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Spółka wygrała przetarg i zawarła umowę z Gminą Gliwice, na prowadzenie serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W ramach podpisanej umowy Hoga.pl SA będzie świadczyć usługi hostingowe, dokonywać aktualizacji serwisu i zapewni pełne wsparcie techniczne.

Zobacz również:


TOP 200