Usługi zamiast drukarek

Xerox Polska spadek przychodów ze sprzedaży urządzeń na rynku Enterprise zastępuje ofertą usługową. Pomóc w tym ma także fuzja z ACS.

Jak mówią przedstawiciele polskiego oddziału firmy, spadek w 2009 r. dotyczył najbardziej segmentu urządzeń zaawansowanych. Część firm wstrzymała wydatki i zdecydowała się na zakup mniejszych, niższych kosztowo rozwiązań do czasu poprawienia koniunktury. "Z tego też powodu nasze główne działania opierały się na zaprezentowaniu produktów, które dawały klientowi oszczędności w krótkim czasie" - mówi Kinga Piecuch, członek zarządu . "Dodatkowo - widząc zapotrzebowanie firm na optymalizację kosztów w trudnych czasach - wprowadziliśmy na rynek kilka rozwiązań z zakresu kontroli kosztów druku oraz skanowania i archiwizacji. Przykładowo dzięki Ysoft SafeQ klient może dokładnie monitorować wykorzystanie urządzeń drukujących, nakładać limity wydruków na poszczególne osoby lub wyłączyć druk w kolorze" - dodaje.

Koszty obsługi i eksploatacji

Jak przewiduje IDC, w Polsce nastąpi dalszy wzrost znaczenia całkowitego kosztu posiadania urządzenia, który uwzględnia nie tylko cenę nabycia, ale też koszty obsługi i eksploatacji. Dużą popularnością ma cieszyć się outsourcing druku, zwłaszcza w sektorze dużych firm i agencji rządowych.

Na spadki przychodów ze sprzedaży sprzętu drukującego wpływ miał nie tylko kryzys, ale także obniżanie cen urządzeń. Przede wszystkim jednak zmieniają się potrzeby klientów. W miejsce sprzętu, którym trzeba zarządzać, utrzymywać i odpowiadać za niego, oczekują oni rozwiązania konkretnych potrzeb - zrealizowania usług i zobowiązań wobec własnych klientów. Najbardziej widoczne zmiany ostatnich lat nastąpiły w obszarze druku biurowego i systemów kancelaryjnych. Jeszcze 8 lat temu klienci kupowali drukarki z gwarancją i oddzielnie materiały eksploatacyjne. Dwa lata później - drukarki z ryczałtową umową serwisową i gwarancją naprawy, cztery lata temu urządzenia wielofunkcyjne z systemami zarządzania kosztami. Dziś klient oczekuje, że jego pracownicy będą mogli przez nie mniej niż 8 godzin dziennie wydrukować na urządzeniu, zlokalizowanym nie dalej niż kilka metrów od nich, dokument o wymaganej jakości, oraz że okresy niedostępności tych funkcji nie będą większe niż ustalony czas. "Ustalenia z klientami nie dotyczą już parametrów sprzętu, lecz parametrów jakościowych - dostępności, realizacji wymaganych funkcjonalności" - mówi Kinga Piecuch.

KINGA PIECUCH, członek zarządu Xerox Polska

Xerox oferuje też usługi niekojarzone zwykle z dostawcami rozwiązań drukujących. "Kiedyś firmy zatrudniały osoby, które sortowały pocztę, prowadziły dziennik korespondencji i roznosiły ją do właściwych departamentów. Dziś oferujemy obsługę polegającą na odebraniu przesyłek ze wskazanych skrzynek pocztowych, a następnie ich skanowania i udostępniania obrazów za pomocą aplikacji Xerox DocuShare dla właściwych użytkowników. Usługi te to także np. import obrazów do systemów CRM, wprowadzanie danych wynikających z odebranych dokumentów, fizyczną archiwizację dokumentów oraz ich niszczenie po okresie ważności" - mówią przedstawiciele firmy.

W rozwoju oferty nowych usług ma pomóc fuzja z ACS. Od wielu lat udział usług w przychodach Xeroksa rośnie. Dzięki połączeniu Xeroksa z ACS po raz pierwszy jednak przekroczy 50% sprzedaży. "Połączenie z ACS zmienia diametralnie pozycjonowanie naszej firmy. W obszarze BPO byliśmy do tej pory podwykonawcą i partnerem dużych graczy - Accenture, IBM Global Services, Capgemini. Wykorzystując nasze doświadczenie w zakresie outsourcingu usług druku i przetwarzania dokumentów oraz kompetencje ACS w obszarze zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych, stworzymy nową klasę dostawcy rozwiązań" - przekonuje Kinga Piecuch.

Wciąż nie wiadomo, czy i kiedy nastąpi pełna integracja obu podmiotów. Od strony formalnej ACS funkcjonuje dziś jako "ACS a Xerox Company". Firmy prowadzą już jednak szereg wspólnych inicjatyw i projektów u klientów. Niewykluczone, że zostaną poszerzone istniejące zasoby Xerox i ACS - także w Polsce - albo nawet powstaną nowe, wspólne podmioty, aby wykorzystać istniejący potencjał rynkowy. Prowadzone są też rozmowy o współpracy z partnerami zewnętrznymi, niekiedy konkurentami Xerox i ACS.


TOP 200