Usługi telefoniczne w chmurze

Łącznie na potrzeby biura Żywiec Zdrój "wynajęto" 20 aparatów telefonicznych. "Ta liczba w zupełności wystarcza pracownikom, ponieważ zakup usług telefonicznych w chmurze połączyliśmy z innym, równie istotnym projektem, a mianowicie optymalizacją liczby aparatów w firmie" - tłumaczy Sebastian Faber. W tym celu przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami działów biznesowych, aby ustalić, ile tak naprawdę potrzebują oni aparatów. Przeprowadzono też analizę billingów. W efekcie okazało się, że w nowym biurze Żywiec Zdrój potrzeba będzie jedynie 20 aparatów telefonicznych i nie jest to zależne od liczby zatrudnionych tam osób. "Ustawiono je we wszystkich salach konferencyjnych. Otrzymały je także osoby, które - z racji pełnionych obowiązków - potrzebują tego typu aparatów. Dodatkowo w przygotowanniu jest obecnie projekt wymiany aparatów komórkowych na smartfony" - mówi Sebastian Faber. "Docelowo planujemy instalację na telefonach pracowników softphonów, czyli oprogramowania pozwalającego m.in. na to, aby nasi pracownicy byli dostępni pod jednym numerem telefonu zarówno w biurze, jak i poza nim" - dodaje.

Przyszłość chmury obliczeniowej

Jak mówi Przemysław Świętochowski, pilot wdrożenia rozwiązań Unified-Communications-as-a-Services zakończył się sukcesem. Teraz rozważane jest wdrożenie UCaaS w pozostałych lokalizacjach w Polsce. Danone rozważa też zastąpienie tą platformą komunikacyjną zakupionych wcześniej rozwiązań IP. Docelowo projekt mógłby objąć sześć biur spółek Danone w całej Polsce. "Zakładając, że podobny procent pracowników - jak w Żywiec Zdrój - pozostałby przy telefonach stacjonarnych, to docelowo z telefonów w chmurze UCaaS korzystałoby ok. 360 użytkowników. Zapewne jednak będzie ich więcej, ponieważ struktura poszczególnych oddziałów jest zróżnicowana i w niektórych więcej osób będzie musiało posiadać telefon stacjonarny ze względu na specyfikę pracy" - opowiada IT Manager na Europę Centralną w Danone.

Unified-Communications-as-a-Services to nie pierwsza usługa kupiona przez Danone w chmurze. Pierwszy raz, także w tym roku, skorzystano z systemu ITSM udostępnianego przez firmę ITRP.com. Wszystkie zgłoszenia od użytkowników spływają do tego właśnie systemu, z którego korzystają pracownicy działu IT Danone. Wdrożenie objęło oddziały firmy w całym regionie EMEA. "Podczas wymiany systemu ITSM zdecydowaliśmy się na rozwiązanie typu Software-as-a-Services, które spełnia nasze wymagania zarówno funkcjonalne, jak i wydajnościowe, a przy tym jest atrakcyjne pod względem kosztowym. Decyzja jest zgodna z globalną strategią IT w Danone, według której przy wyborze nowych rozwiązań aplikacyjnych analizuje się możliwości zastosowania technologii chmury obliczeniowej" - mówi Przemysław Świętochowski.


TOP 200