Usługi plus głos

Operatorzy telefonii VoIP są postrzegani głównie w kategoriach oszczędności i niskich stawek połączeń. Oferta usług dodanych jest ciekawa i wykracza poza same rozmowy.

Operatorzy telefonii VoIP są postrzegani głównie w kategoriach oszczędności i niskich stawek połączeń. Oferta usług dodanych jest ciekawa i wykracza poza same rozmowy.

Tanie rozmowy telefoniczne są najpopularniejszą usługą świadczoną przez operatorów VoIP. Oprócz usług związanych z samymi połączeniami oferowana jest usługa przekazania rozmowy. Połączenie z numerem firmowym może zostać przełączone do wybranego telefonu, zewnętrznego numeru, w tym także w sieci komórkowej. Można je zrealizować automatycznie po kilku sygnałach dzwonka, może być programowane w określonych godzinach, ale także można je wyzwolić ręcznie, przez wpisanie odpowiedniego kodu lub wciśnięcie zaprogramowanego przycisku. Identyczna usługa jest dostępna w analogowych centralach telefonicznych. Oferta operatorów VoIP w naturalny sposób została nią wzbogacona. Oto krótka lista oferowanych usług dodatkowych.

1. Poczta głosowa

Usługą, która rozpowszechniła się w Polsce razem z usługami telefonii komórkowej, jest poczta głosowa. Pomysł skrytki wywodzi się z automatów zgłoszeniowych, zwanych popularnie automatycznymi sekretarkami, jest dziś standardową usługą operatorów stacjonarnych i komórkowych. Oprócz samej rejestracji rozmowy odebranej przez automat skrytki, operator może powiadomić użytkownika o nowej wiadomości w skrytce za pomocą wiadomości SMS lub e-mail. Niektórzy operatorzy oferują także automatyzację skrytki, polegającą na automatycznym jej czyszczeniu albo oddzwonieniu na wybrany numer.

2. Anonimowe rozmowy

Ponieważ identyfikacja numeru wywołującego jest bardzo popularną usługą, niektóre firmy korzystają z blokowania prezentacji albo podmiany numeru. Usługa taka, świadczona przez niektórych operatorów, umożliwia anonimowe dzwonienie. Chociaż blokowanie prezentacji (CLIR) jest standardową usługą operatorów stacjonarnych, zmiana prezentacji na życzenie jest nowością i dotyczy niemal wyłącznie operatorów VoIP.

3. Firmowa numeracja

Firma, która decyduje się na wykorzystanie usługi VoIP, może skorzystać z numeracji firmowej, polegającej na wybraniu ciągłej puli numerów, przypisanych wyłącznie do firmy. Razem z przypisywaniem numerów miejskich PSTN, dostępne jest wybieranie skrócone. Najczęściej numery wewnętrzne są końcówką numeru miejskiego (na przykład 3 ostatnie cyfry), wyjątkiem jest konfiguracja sekretariatu, gdzie połączenia z zewnątrz kierowane na numer prezesa firmy zazwyczaj i tak muszą przechodzić przez sekretariat.

Telefonia internetowa nie wiąże się z konkretną lokalizacją i operatorzy umożliwiają wykupienie numeru miejskiego z różnych stref numerycznych. Wielooddziałowa firma posiadająca centralizowany dział obsługi klienta może z tego sprawnie skorzystać, kupując numery miejskie dla każdego ze swoich oddziałów i przekazując połączenia do centrali. Oprócz infolinii, stacjonarny numer miejski jest bardzo często wykorzystywany w biznesie.


TOP 200